Asmalımescit'te icradan 620 bin TL'ye satılık bina!

Asmalımescit'te icradan 620 bin TL'ye satılık bina!Beyoğlu 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Asmalı Mescit Mahallesi, Şehbender Sokak, 1 pafta, 312 ada, 5 parselde yer alan 50 metrekarelik binayı satışa sunuyor. Binanın kıymeti 620 bin TL


Beyoğlu 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TC. BEYOĞLU 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
(Beyoğlu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyası)
DOSYA NO: 2010/3 SATIŞ

İzale-i şüyu nedeniyle satılmasına karar verilen Beyoğlu ilçesi, Aşmalı Mescit matı. Şehbender sok. 1 pafta, 312 ada, 5 parselde kayıtlı, 50 m2'tk taşınmaz açık artırma ile satılacaktır.

Taşınmaz Asmalımescit matı. Şehbender sok N:12 adresinde, bodrum, zemin, üç normal kat, çekme kat ve terastan oluşan yığma kargir binadır.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Beyoğlu Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 13.04.2010 tarih 4725 sayılı yazısından taşınmaz 07.07.1993 tarih 4720 sayılı kurul kararı ile kentsel sit alanı Han edilen bölge İçinde kalmakta olduğunu, parseldeki mevcut yapının 19.07.1984 tarih ve 808 sayılı eski eser olduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİKLERİ : Taşınmaz, Beyoğlu İstiklal cad. Asmalımescit matı. Şehbender sokak özerinde 12 kapı nolu, bodrum, zemin, üç normal kat, çekme ve teras kattan oluşan binadır.

Bina 36 m2 oturma alanında olup, zemin katta kapaklı ve sadece sarnıç olan bodrum kat bulunmaktadır. Sarnıç bölümünün onarılmış olduğu, zemin katın duvarlarının seramik kaplı ve VVC bulunduğu, ana binanın zemin katından dahili merdivenle diğer katlara çıkılmaktadır..

Ana binanın zemin katından dahili merdiven ile çıkılan birinci normal katın 36 m2 ve yine dahi merdiven ite çıkılan ve ikametgah olarak kullanılan ikinci normal kat ile, dahili merdiven ile çıkılan aynı kullanım alanına sahip üçüncü normal katta da ayrıca WC bulunduğu ve bu kattan dahi merdiven ite çıkılan çekme kat ve teras kat bulunduğu, sarnıç (bodrum) bölümü de dahil olmak üzere toplam 200 m2İlk bir kullanım alanı olduğu, Taşınmazın birinci sınıf inşaat malzemeleri ite yapılmış olduğu, bir bölümünün işyeri, bir bölümünün ikametgah olarak kullanıldığı, elektrik, su tesisattan onarıldığı, taşınmazın restore edilmek sureti ite, bar, kale ve galeri olarak kullanılmaktadır.

TAŞINMAZIN KIYMETİ : (620.890,00-TLaltıyüzyirmibinsekizyüzdokasan)
 SATIŞ ŞARTLARI :

1 - Satış; 07/06/2011 günü saat 11.15'den 11,30'a kadar BEYOĞLU 2, İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60" ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklıları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ata çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki katmak şartı ile ...17 /..06 12011 günü BEYOĞLU 2, İcra Müdürlüğünde aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20*si nispetinde pey akçesi veya miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV, ihale damga resminin tamamı, tapu harç ve masraflarının yarısı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ite tellaliye satış bedelinden ödenir.

3 - İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 - İhaleye katılıp daha sonra İhale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan ve keleri teklif ettikleri bedel ite son ihale bedel arasındaki .farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5 - Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderebilir.

8 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ve başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/ 3 Satış sayılı dosya numarası ite müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 0c lf. K. 126)
(*) ilgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Adlarına tebligat yapılamayan ilgilere gazete ilanı tebligat yerinegeçer. 
Basın No:29538


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com