Atakule GYO yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

Atakule GYO yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019! Atakule GYO yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yeni pay alma hakları 30 Ocak 2019 ila 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak...Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı işleminde yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO'nun 300 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 50,00 oranında arttırılarak 231 milyon Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 77 milyon Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24 Ocak 2019 tarih ve 12233903-340.05.05-E.1146 sayılı yazısı ile şirketimize bildirildi.

Pay sahiplerinin ellerindeki payların yüzde 50,00'si oranında yeni pay alma hakkı bulunuyor.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30 Ocak 2019 ila 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

Atakule GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50,00 oranında arttırılarak 231.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 77.000.000 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24.01.2019 tarih ve 12233903-340.05.05-E.1146 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 50,00'si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30.01.2019 ila 13.02.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.atakulegyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.