İntema İnşaat yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

İntema İnşaat yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019! İntema İnşaat yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama'nın  bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belli oldu...

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı.

İntema İnşaat'ın çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 4 milyon 860 bin TL'den 19 milyon 440 bin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 14 milyon 580 bin Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı bildirildi.

Pay sahiplerinin, ellerindeki payların yüzde 300,00000'ü oranında yeni pay alma hakları bulunuyor. 

Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 12 Şubat 2019 ile 26 Şubat 2019 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacak. Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,03 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 3 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılacak.

İntema İnşaat'ın KAP açıklaması: 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 07/02/2019 tarihli yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 4.860.000 TL'den 19.440.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 14.580.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %300,00000'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 12.02.2019 ile 26.02.2019 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,03 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 3 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılacaktır.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.eczacibasi.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/intema) ve halka arzda satışa aracılık edecek Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.unlumenkul.com) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.