Atakule GYO'dan Atakule AVM garaj davası açıklaması!

Atakule GYO'dan Atakule AVM garaj davası açıklaması!Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Atakule AVM'nin kapalı otoparkına ait işletme giderlerine ilişkin olarak kiracılardan fazladan tahsil edildiği öne sürülen tutarların iadesi talebi davası hakkında açıklama yaptı.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Atakule AVM'nin kapalı otoparkına ait işletme giderlerine ilişkin olarak kiracılardan fazladan tahsil edildiği öne sürülen tutarların iadesi talebi davası hakkında açıklama yaptı.


Açıklamalar

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.

29.01.2016 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere, Şirketimiz tarafından aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan  Ankara  9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/67 E., 2015/545 K. sayılı ve 22.12.2015 tarihli kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2016/2550E.  2016/6917K. sayılı ve 22.06.2016 tarihli kararı ile onanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.