Yapı Kredi Koray GYO'dan Ankara-Ankara Projesi dava açıklaması!

Yapı Kredi Koray GYO'dan Ankara-Ankara Projesi dava açıklaması! Yapı Kredi Koray GYO'dan Ankara-Ankara Projesi dava açıklaması!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO'dan Ankara-Ankara Projesi dava açıklaması yaptı.
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO'dan Ankara-Ankara Projesi dava açıklaması yaptı. 


Kap Açıklaması:

02.07.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Ankara-Ankara projesiyle ilgili B2 Blok, 16 no'lu daire sahibi Sn. Mete Önal tarafından,  Ankara  2. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimiz'e karşı  2013/2839 esas sayılı dosya üzerinden açılan davada; Ankara 2. Tüketici Mahkemesi'nin, bekletici mesele yapılan Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dava dosyasına kesinleşme şerhi verilerek gönderilmesi için acele müzekkere yazılmasına karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşmasının, 06.10.2015 tarihinde yapılacağı duyurulmuş ve 06.10.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de 2013/2839 esas sayılı söz konusu davanın aynı tarihli duruşmasında, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi'nin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmesi halinde, Yargıtay yolu açık olmak üzere, davanın, Şirketimiz lehine reddine karar verdiği açıklanmıştı.20.11.2015 tarihinde yapılan  özel durum açıklamasıyla ise davanın Şirketimiz lehine reddi gerekçeli kararına karşı Sn. Mete Önal'ın temyiz yoluna başvurmuş olduğu bilgisinin tarafımıza tebliğ edildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi Tebligat Bölümü tarafından ve  2015/39295 numaralı dosya üzerinden 07.03.2017 tarihinde yapılacak olan duruşma günü Şirketimize bugün tebliğ edilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.