Atakule GYO'nun ortaklık davası 25 Ekim'e ertelendi!

Atakule GYO'nun ortaklık davası 25 Ekim'e ertelendi!Atakule GYO aleyhine açılan davanın 26 Mayıs 2016 tarihinde ön inceleme duruşması yapıldı. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bir sonraki duruşmanın 25 Ekim 2016 tarihine bırakılmasına karar verildi.


Atakule GYO aleyhine açılan davanın 26 Mayıs 2016 tarihinde ön inceleme duruşması yapıldı. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bir sonraki duruşmanın 25 Ekim 2016 tarihine bırakılmasına karar verildi.


Açıklama:


SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.


Şirketimiz aleyhine  Ankara  3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2015/328 E. sayılı dosyasında ikame edilen davada, 26.05.2016 tarihinde ön inceleme duruşması yapılmış olup, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bir sonraki duruşmanın 25.10.2016 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.