Deniz GYO'nun ortaklık davasında son durum!

Deniz GYO'nun ortaklık davasında son durum!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Deniz GYO'nun ortaklık davasında son durum bildirisini yayınladı.


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Deniz GYO'nun ortaklık davasında son durum bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin 23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır.

Bilgisi 07.04.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/144 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan "Tasarrufun İptali" davasında yeni bir gelişme olmamıştır.