Deniz GYO ortaklık davasında son durum!

Deniz GYO ortaklık davasında son durum!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Deniz GYO ortaklık davasında son durum bildirisini yayınladı.Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Deniz GYO ortaklık davasında son durum bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  "Özel Durumlar Tebliği"nin  23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır. Bilgisi 24.06.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Vildan TATLI tarafından İstanbul 24.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/218 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan "Tasarrufun İptali" davasında yeni bir gelişme olmamıştır.