Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi imar planı askıda!

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi imar planı askıda! Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi imar planı askıda!

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3332 ada, 18 ( Eski: 4, 6 ) parsele ilişkin tadilat imar planı askıda...İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3332 ada, 18 ( Eski: 4, 6 ) parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 18 Mayıs 2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı askıya çıkarıldı. İmar planı 1 ay boyunca askıda kalacak.

Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan "Eğitim Tesisleri Alanı" olup bu alanda Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimince belirlenecek ve kamuya hizmet edecek eğitim tesisleri ile bu tesislere hizmet edecek yapı ve tesisler yer alabilir.


İmar planı için tıklayın.