Atasoylar Group Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

 Atasoylar Group Enerji Anonim Şirketi kuruldu!Atasoylar Group Enerji Anonim Şirketi bugün Silivri'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Nezaket Emine Atasoy tarafından kuruldu...


Atasoylar Group Enerji Anonim Şirketi bugün Silivri'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Nezaket Emine Atasoy tarafından kuruldu.

Atasoylar Group Enerji Anonim Şirketi konusu:1- Hidroelektrik, Termik, doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıklarının geri kazanım üniteleri yolu ile üretilen elektrik enerjisi ve rüzgar enerjisi benzeri her türlü elektrik enerjisi üreten santrallerin kurulması, işletilmesi, kurulu olanların devir alınması, kiralanması veya kiraya verilmek suretiyle ticaretini yapabilir. Bu santrallerde üretilen elektrik enerjisinin alım satımını yapabilir. 2- 4628 sayılı elektrik piyasası kanununa göre uygun olarak elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve hizmetlerini ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütülebilir. 3- Elektrik ve ısı üretimine ilişkin su, buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, enerji enstrümanları, filtreler, enerji santralleri için gerekli tüm tesis, makine, yedek parça, malzeme ve tribünlerin, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü enerji santrallerinin inşaasında veya işletilmesinde kullanılan makine, teçhizat, malzeme ile tüm elektrik, elektronik kimyasal veya doğal tüm yedek parça ve aksamlarının imalatı dahil bunların tüm servis hizmetlerini vermek ve iç dış ticaretini yapmak. 4- Elektrik ve ısı santralleri için gerekli her türlü hammaddeler, doğalgaz, kömür, kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 5- Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, yükleme,boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 6- Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. 7- Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması ile alım satım ve ithalat ihracatını yapmak. 8- LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışanaraçların LPG`ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. 9- Maden Kanunu ve taş ocakları nizammesine göre her türlü kıymetli ve yarı kıymetli doğal taşları, mermer, traverten,altın, bakır, gümüş, Platin, Kobalt, Krom,Demir, kurşun, çinko, mangan vb. ile değerli ve nadir elementlerin Elmas, Safir, Yakut, Beril, Turmalin, kehribar, zümrüt vb. 5.grup madenlerin, maden cevherlerini aramak, işletmek, ruhsatlandırmak, işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir etmek, devir almak, dış ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek. 11- Şirket maden kanunu hükümlerine göre her türlü ruhsat edinme arama developman üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak bilumum sondaj ve etüt işlerini ve çalışmalarını yapmak,projeler hazırlamak ve uygulamak , 12- Her türlü sondaj etüt ve madencilik konusunda her türlü teknik ve ekipman desteğini sürdürmek,Sondaj madencilik inşaat faaliyetleri yer altı ve yer üstü her türlü sondaj işlerınin ihale ve taahhütlerine katılmak, 13- Sondaj makineleri ve ekipmanlarını kurmak vasıtalarını almak satmak kiralamak kiraya vermek,işletmek ithalat ve ihracatını yapmak. 14- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 15- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 16- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 17- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 18- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 19- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak,ithalat ve ihracatını yapmak 20- Her türlü gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 21- İnsanların beslenmesinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Mimar Sinan Mah.Haseski Cad. No:19 A Silivri