Av. Özlem Ağca: Kira sözleşmelerini mutlaka yazılı yapın!

Av. Özlem Ağca: Kira sözleşmelerini mutlaka yazılı yapın! Av. Özlem Ağca: Kira sözleşmelerini mutlaka yazılı yapın!

Avukat Özlem Ağca, "ister gayrimenkul satışı, isler kira isterse başka bir sözleşme olsun mümkün olabildiği kadar sözleşmeleri yazılı yapmak ve karşılıklı şartları yazarak imzalamak her zaman ileride ihtilafa düşmeyi engeller." dedi...
Avukat Özlem Ağca sözleşme yapmayı satıcı ve alıcı gibi iki tarafın karşılıklı alarak bir konuda anlaşması olarak değerlendirerek, "Adı her ne kadar sözleşme ise de sözleşmeler sözlü ve yazılı şekilde yapabilir. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Sözleşmeler her iki tarafa bazı haklar verir ve borçlar yükler.... 


Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa. ikinci derecedeki noktalar Üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. 


Sözleşmelerin geçerliliği, kural olarak hiçbir şekle bağlı değildir. Ancak bazı sözleşmeler bazı kanunlarda yazılı şekle veya resmi şekle bağlanmıştır. Resmi şekil sözleşmenin resmi memur huzurunda yapılmasıdır" dedi. 


Kira sözleşmesinin sözlü yapılması mümkün iken, gayrimenkul satışının sadece tapu memuru huzurunda yapıldığına dikkat çeken Ağca, "Kanunlarda resmi olarak yapılması zorunlu tutulan sözleşmeler bu resmi şekil şartına uyulmamışsa geçerli olmaz. Yani gayrimenkul satışı tapu memuru huzurunda yapılmamışsa, alelade bir kağıtla yazılarak ya da sözlü olarak yapılmışsa geçerli olmaz. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şartıdır. Öngörülen şekle uyulmaksızın yapılan sözleşmeler geçersizdir. Her ne konuda olursa olsun yazılı bir belge imzalamak her zaman daha doğrudur. İster gayrimenkul satışı, isler kira isterse başka bir sözleşme olsun mümkün olabildiği kadar sözleşmeleri yazılı yapmak ve karşılıklı şartları yazarak imzalamak her zaman ileride ihtilafa düşmeyi engeller. Unutmayın söz. uçar yazı kalır." şeklinde konuştu. 


"Kapora tarafların sözleşme yapma konusunda anlaştığını gösterir. Sözleşme yapılmazsa taraflardan birisi cayarsa cayan tarafın verdiği para iade edilmez. Para vermemiş de almışsa aldığı kadar daha parayı karşı tarafa vermesi gerekir. Sözleşmeler süresiz olarak da yapılabilir. Ancak sözleşmeye bir süre koymak her zaman yararlıdır diyerek bilgi veren Avukat Özlem Ağca şöyle devam etti: 


"Sözleşmeye her türlü şart veya yükümlülük yazılabilir. Ancak yazılacak şart ve yükümlülüklerin kanuna ve ahlaka aykırı olmaması ve imkansız bulunmaması gerekir.Yazılı sözleşmeyi okumadan imzalamayın, ister kendi aranızda yapılmış basit bir sözleşme olsun, isterse noter, tapu memuru gibi resmi görevliler huzurunda yapılmış olsun okunmadan hiçbir sözleşme veya belge imzalanmalıdır. 


Tüm satırları dikkatle okumak gereklidir. İmzaladıktan sonra ben okumamıştım, bllnıiyonlum demek size hiçbir hak doğurmaz. Görme engellilerin imzalan on lan bağlamaz. 


Bunların imzalarının geçerli olabilmesi için iki tanık huzurunda atılması gereklidir. Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya (hataya) düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. Ancak basit hesap hataları sözleşmenin geçerliliğini etkilemez; bunlann düzeltilmesi ile yet inilir. Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir. 


Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir. Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ikbağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onaylamış sayılır. Sözleşme metninde mutlaka tarafların T.C numaraları olmalıdır. 


Adresleri ve iletişim numaraları, hatta telefon ve varsa mail adresleri bulunmalıdır. Attığınız imza ile artık sorumlusunuz demektir. Sizinle işlem yapan kişi böyle bir işkili yapmaya yelkilimidir. Örneğin evi kiraya veren kişi o yerin sahibi midir. Bunu tapudan veya hiç değilse apartman yönetiminden teyit etmeniz, gerekir. Aksi halde verdiğiniz kira veya depozito boşa gider. İki tür dolandırıcılıklara rastlanmaktadır. İşlem yapan kişi vekil ise vekaletnamesini görmek isteyin, alıp okuyun, böyle bir sözleşme imzalamaya yetkisi var mı bakın, ihtilaf halinde davaya bakacak veya alacaklarınız tahsil edecek icra dairesini belirleyebilirsiniz. 


Örneğin  Ankara  mahkeme ve icra daireleri yetkilidir yazarsanız. 

İhtilaf'halinde davanın Ankarada açılması gerekir." 


Malatya Hakimiyet