05 / 07 / 2022

Avcılar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıda!

Avcılar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıda!

İstanbul İli Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 1 Pafta, 63 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12.12.2019 tarihli ve E.293936 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 1 Pafta, 63 Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi hükmü uyarınca NİP-40125 ve  UİP-40124 Plan İşlem Numarası  ile Bakanlığımızca 12.12.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 08.01.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 

İmar planları için tıklayın