Ayazağa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı!

Ayazağa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi 11 Ada 95 No’lu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10.03.2020 tarihli ve 62417 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi 11 ada 95 sayılı parsele ilişkin Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.  maddesi kapsamında re'sen onaylanan 19.11.2019 tasdik tarihli NİP-39938 ve UİP-39939 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kesinleştirildiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ise yeniden düzenlenerek 10.03.2020 tarihinde UİP-34115444 plan işlem numarası ile onaylandığı bildirildi.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.04.2020 tarihinden itibaren bir (1) (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın