Avcılar Firuzköy 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Avcılar Firuzköy 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy (Tahtakale) Mahallesi 649 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 05.06.2020 tarihli ve E.112868 sayılı yazısı ile; 30.09.2013 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan Ispartakule Toplu Konut Alanı Revizyon ve İlave İmar Planı’nda “Sosyal Tesis Alanı” kullanımında kalan Avcılar İlçesi, Firuzköy (Tahtakale) Mahallesi, 649 ada, 1 parselin bir kısmının (2000 m2) E:1.00 ve Yençok: Z+2 kat yapılanma koşullu “Emniyet Hizmet Alanı” olarak, kalan diğer kısmının ise yine E:1.00 ve Yençok: Z+2 kat yapılanma koşullu “Sosyal Tesis Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP- 34793679 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34681751 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 05.06.2020 tarihinde 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.07.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın