Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi imar planı askıda!

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi imar planı askıda!

Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı..


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 22466 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 24 Kasım 2017 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 30 Nisan 2018 tarihinde askıdan indirilecek.

Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı olup, bu alanda eğitim tesisleri kullanıma hizmet edecek yurt, kütüphane, spor tesisi, sergi-konferans salonları vb fonsiyonları yer alabilecek.


İmar planı için tıklayın.