Avcılar Tahtakale imar planı değişikliği askıda!

Avcılar Tahtakale imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 664 Ada 1 Parsel (eski 520 ada 3 parsel)’in Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29.04.2019 tarihli ve E.98174 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Avcılar ilçesi, 664 ada 1 parselde (Eski 520 ada 3 parsel) kalan "Dini Tesis" alanına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi uyarınca Bakanlığımızca 29.04.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 17.05.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın