26 / 05 / 2022

Avcılar'da 13.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Avcılar'da 13.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. Küçükçekmece 4. Satış Memurluğu, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi, 5926 parselde yer alan gayrimenkulü 13 milyon 536 bin 177 TL'ye satıyor...T.C. Küçükçekmece 4. Satış Memurluğu tarafından, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi, 5926 parselde yer alan gayrimenkul 13 milyon 536 bin 177 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 24 Eylül tarihinde 14:30'da gerçekleştirilecek.

Avcılar da 13.5 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

İlan metni:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, 0 Ada, 5926 Parsel, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, BAĞLIK MEVKİİ Mevkii,
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Avcılar Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı ve Bağlar Caddesinde, tapunun 5926 parsel numarasında kayıtlı, Firuzköy Bulvarından 60, Bağlar Caddesinden 59 dış kapı numarası alan 2.667,42m2 miktarlı kayden: ?BAĞ? vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Firuzköy Bulvarı ile Firuzköy Bulvarı?na paralel konumda olan Bağlar Caddesi olmak üzere iki kadastral yola cepheli konumda, Firuzköy Bulvarına paralel cephesi 12,90mt,Bağlar Caddesine paralel cephesi 11,0mt, her iki yola dik ortalama derinliği 217mt civarında olan ve tamamı 2.667,42m2 alana sahip Bağ vasıflı taşınmaz üzerinde, çeşitli yapılar yer aldığı tespit edilmiş olup işbu yapılar;
5.1.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.1. numaralı muhdesat)Firuzköy Bulvarı cephesinde 150m2 kapalı alana sahip, tek katlı adak satış ve kesim yeri yer almakta olup, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, yapı içerisinde ara bölme ile ofis mahalli teşkil edilmiş durumda, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.
5.2.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.2. numaralı muhdesat)Firuzköy Bulvarı cephesinde yer alan tek katlı adak satış ve kesim yerinin devamında ve bu yapı ile müşterek kullanımlı, 200m2 alana sahip, tek katlı yığma kargir ağıl mahalli yer almaktadır. Yapıda zemin kaplaması beton, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik tesisatı mevcuttur.
5.3.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.3. numaralı muhdesat)Parsel üzerinde yer alan ağılın devamında 600m2 alanlı tek katlı depo mahalli binası bulunmaktadır. Davacı Rinteks Tekstil firması tasarrufunda olan yapıya geçiş Bağlar Caddesi tarafından ve komşu parselde bulunan bina içerisinden sağlanmaktadır. Yapı yığma kargir tarzda inşa edilmiş olup, metal çatı ve sundurma şeklindedir. 5.4.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.4. numaralı muhdesat)Depo yapısının Bağlar Caddesine doğru devamında, komşu parselde bulunan bina içerisinden geçişli ve bu bina malikleri tarafından kullanılan iki katlı, zeminde 140m2 alana sahip, toplam 280m2 kapalı alanlı yapı yer almakta olup, alt katında komşu parselde bulunan bina içerisinden geçişli ofis bölümleri, üst katında ise bahçe tarafından geçişli yemekhane mahalli yer almakta olup, taşınmaz zemini seramik, yemekhane kısmında duvarlar fayans olup, PVC doğramalıdır. 5.5.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.5. numaralı muhdesat)Parselin Bağlar Caddesi cephesinde 110m2 alana sahip, tek katlı mobilya satış ve idari bölümlerin yer aldığı yer almakta olup, yapı içerisinden ara bölmeler vasıtası ile ofis, mutfak, WC-Lavabo mahalleri teşkil edilmiş olup, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı,elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcuttur. 5.6.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.6. numaralı muhdesat)Bağlar Caddesine cepheli konumda olan idari binanın arkasında, bu binadan geçişli, 550m2 alana sahip koltuk imalat mahalli yer almaktadır. Tek katlı, çelik çatılı ve sundurma tarzı yapıda zeminler mozaik olup, elektrik tesisatı mevcuttur. 5.7.) (Mahkeme dosyasında bulunan 14.09.2020 tarihli 3. Ek Bilirkişi Raporu 2.7. numaralı muhdesat)İmalat bölümü devamında yine tek katlı, çelik çatılı sundurma şeklinde ve 540m2 alana sahip depo- imalat mahalli yer almakta olup, taşınmaz dahilinde elektrik tesisatı mevcut, normal soba ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret sahasında yer almaktadır.
İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.03.2019 tarih, 3041 sayılı imar durum belgesine göre, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 8 pafta, 5926 parsel sayılı taşınmaz; 27.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Üniversite Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mahallesinde Kalan Bölüme Ait 3.Etap Uygulama İmar Planında, kısmen “Sağlık Tesis Alanı”, kısmen “Yol”, kısmen de Emsal:1.75 yapılaşma şartında “T+ H (Ticaret+ Hizmet)” alanında kalmakta olup, 3.Etap Uygulama imar planında planlanan T+ H alanlarında İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 29.03.2017 tarih, E:2015/1949, K:2017/744 sayılı kararı gereğince imar uygulaması yapılamamaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 13.536.177,16 TLYüzölçümü : 2.667,42 m2 KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Avcılar da 13.5 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.