12 / 08 / 2022

Avg Aez Grup Mühendislik Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Avg Aez Grup Mühendislik Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketi Beykoz'da Kenan Uygur ve Aez Global Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından kuruldu.Avg Aez Grup Mühendislik Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketi Beykoz'da Kenan Uygur ve Aez Global Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından kuruldu.

Avg Aez Grup Mühendislik Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:
MÜHENDİSLİK 1-Mekanik, elektronik sistemleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak endüstriyel sorunlara yeni çözümler geliştirmek. 2-Çeşitli teknolojileri entegre ederek yeni ürünler tasarlamak. 3-Ürün hatları için yeni elektro-mekanik konseptler geliştirmek. 4-İnsan iş gücü kullanımının tehlikeli olabileceği; sualtı arama, madencilik veya ormancılık gibi görevlere bilgisayar, elektronik ve mekanik destekli yöntemler geliştirmek, 5-Yeni mekatronik ekipmanın fizibilitesini, maliyetini veya performans faydasını belirlemek için çalışmalar yürütmek. 6-Mevcut geliştirme veya üretim prosedürlerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek. 7-Geliştirme veya üretim projeleri için teknik ve kaynak gereksinimlerini belirlemek. 8-Verimliliği, kaliteyi veya performansı arttırmak için teknik tasarım veya süreç değişiklikleri önermek. 9-Bilgisayar kullanarak karmaşık mekanik, elektronik veya diğer mühendislik sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve analizini yapmak. 10-Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürjive Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarında hizmet sunmak 11-Yeni makine ve araçların üretim ve işlevlerindeki verimliliği artırmak için mekanik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin özelliklerini birleştirmek,üretim sürecindeki değişiklikleri uygulamalarını, montaj hattı verimliliği ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, iyileştirmeler yapmak için çeşitli yöntemlerle testler yapmak.Potansiyel çözümleri geliştirmek için bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanmak. 12-Her türlü mühendislik proje ve uygulamalarını yapmak 13-Her türlü mühendislik , müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek 14-Plan proje teknik hesaplar konularında danışmanlık yapmak 15-Etüt, araştırma, fizibilite projeleri yapmak 16-Teknik bilgi desteği ve teknik eğitim hizmetleri vermek 17-Her türlü mühendislik işlerinde plan proje çizmek, çizdirmek. 18-Mühendislik işlerinde yetki belgesi kiralama.Şirket personeli için ve şirket için yurt içi ve yurt dışı eğitimde ve seminerlerde bulunabilme programlar düzenleyebilme.Şirket kendisi ve kurumları için enerji üretebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.Enerji üretim, iletim ve işletim sistemlerini kurabilir. 19-Her türlü maden işleri, yer altı rezervinin tespiti ve bu rezervlerin işlenmesi, ithalatı ihracatı.Doğal gaz döşenmesi ve her türlü doğal gaz araç gerecinin ithalatı ihracatı. 20-Mühendislik projelerinin hesaplarının ve hizmetlerini yapmak veya bir kısmını yada tamamını diğer proje bürolarına yaptırmak ver her türlü iç ve dış mekanların dekorasyonunu yapmak bununla ilgili projeler hazırlamak veya hazırlatmak konusu ile ilgili mimarlık,mühendislik hizmetleri vermek ve her türlü projelendirme işleri taahhüt,müşavirlik,müteahhitlik danışmanlık hizmetleri yapmak ve yaptırma konusu ile ilgili her türlü taşeronluk işleri yapmak alet araç ve gereçleri satın almak ithal etmek kiralamak,kiraya vermek. 21-Konusu ile ilgili her türlü inşaat sanayi sıhhi tesisat vs projelerini yapmak,yaptırmak raporlar tanzim etmek,fizibilite ve etütlerini yapmak.Şirket her türlü mühendislik projesi yapar.Gerek kamu gerekse özel sektörler tarafından yapılmak istenen projeler için ihaleye girer,müşavir firma olarak çalışır Şirket konusu ile ilgili,mühendisliğin tüm dallarında;makine inşaat elektrik elektronik harita ziraat,petrol madeni jeoloji haberleşme bilgisayar vb. proje fizibilite alt yapı çalışmalarını maliyet hesapları işletim şekli verimlilik üretim safhasının kontrolü gibi konularda danışmanlık projelendirme ve yöneticilik yapar. 22-Çevre mühendisliği konusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlara müşavirlik,danışmanlık ve proje hizmetini yapmak.Üretim birimlerini hizmet sektörleri(Fabrika,Atölye,Üretim,Çiftlikler ve Toplu meskenlerde her türlü mal hizmetin üretildiği yerler)için fizibilite alt yapı üretim safhasında şirket her türlü mühendislik projesi yapar.gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılmak istenen projeler için ihaleye girer,müşavir firma olarak çalışır.Şirket her türlü makine inşaat enerji üretim ve tüketimi elektrik donanımı ve kontrol sistemleri,makine ve motor sistemleri bilgisayar ve bilişim sistemleri haberleşme sistemleri zirai projeler ve sulama sistemleri alt yapı çalışmaları şehir ve bölge planlanması mimari alan çalışmaları vb konularda müşavirlik yapar.Şirket makine alanında iç tesisat (sıhhi tesisat,kalorifer tesisatı ve ısı yalıtımı)havalandırma tesisatı,klima tesisatı doğal gaz tesisatı L.p.g tesisatı endüstriyel mutfak ve maliyet hesaplanması (ilk keşifler hak edişler kesin hesap)konularında projecilik,danışmanlık,kontrollük ve müşavirlik yapar. 23-Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına İç mimarlık Tasarım ve İç Dizayn konusunda hizmetler vermek ve üretimini yapmak.İç ve Dış Dekorasyona ait her türlü çizim, proje üretimlerini yapmak yapının duvarlarla ve yapı elemanları yardımı ile bölümlenmesi dış ve iç yapıda ki her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.