07 / 12 / 2022

Avrasya GYO 2018'in 1'nci çeyreğine ait faaliyet raporunu yayınladı!

Avrasya GYO 2018'in 1'nci çeyreğine ait faaliyet raporunu yayınladı!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 hesap dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Avrasya GYO'nun sorumluluk beyanı:    
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 12.04.2018

KARAR SAYISI : 2018/21

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Kurumumuzun 01.01.2018 - 31.03.2018 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini

b) Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu , karşı

karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın
Geri Dön