Avrasya GYO bedelsiz sermaye artırım oranını yükseltti!

Avrasya GYO bedelsiz sermaye artırım oranını yükseltti!

Avrasya GYO'nun bedelli sermaye artırımı açıklaması 23 Kasım'da yapıldı. Bedelsiz sermaye artırımı oranı revize edildi. Buna göre, şirketin 72 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 39.6 milyon TL artırılarak 111.6 milyon TL'ye yükseltildi.


Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelsiz sermaye artırım oranı revizesi hakkında açıklama yaptı. 

Avrasya GYO Yönetim Kurulunun 23 Kasım 2020 tarihli toplantısında alınan karara gereği Şirketin 72 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini 50 milyon 400 bin TL arttırılarak 122 milyon 400 bin TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti,

Mevcut bedelsiz sermaye artırım işlemine göre hesaplanan fiyatın Sermaye Piyasası Mevzuatı Pay tebliğini 16.maddesinin 8.fıkrasında belirtilen fiyatın altına düşecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırım oranının revize edilmesi gerektiğinden,

buna göre şirketin 72 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.485.792,84 TL'lik kısmının Emisyon Priminden 31.114.207,16 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere toplam 39 milyon 600 bin TL artırılarak 111 milyon 600 bin TL'ye yükseltilmesine,

Ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%55) oranında bedelsiz olarak yeni pay alabilmelerine,

Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına ,(A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi.

Avrasya GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun 23.11.2020 tarih ve 2020/40 sayılı toplantısında alınan karara gereği Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini 50.400.000.-TL (%70 Bedelsiz ) arttırılarak 122.400.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir, 
Mevcut bedelsiz sermaye artırım işlemine göre hesaplanan fiyatın Sermaye Piyasası Mevzuatı Pay tebliğini 16.maddesinin 8.fıkrasında belirtilen fiyatın altına düşecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırım oranımızın revize edilmesi gerektiğinden,

Sermaye artırımımızın revize edilmesine, buna göre Şirketimizin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.485.792,84 TL'lik kısmının Emisyon Priminden 31.114.207,16 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler ( Geçmiş Yıllar Karları ) hesabından olmak üzere toplam 39.600.000.-TL (%55 Bedelsiz) artırılarak 111.600.000.-TL'ye yükseltilmesine,

Ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%55) oranında bedelsiz olarak yeni pay alabilmelerine,

Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına ,(A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.