Avrasya GYO faaliyet raporu ve finansal tablo!

Avrasya GYO faaliyet raporu ve finansal tablo!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporu hakkında açıklama yaptı.

Avrasya GYO 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Sorumluluk beyanı:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ 
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:14.02.2020
KARAR SAYISI:2020/06


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a) Kurumumuzun 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,

b) Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, 

d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini,

beyan ederiz.


Saygılarımızla

Konsolide finansal tablo için tıklayın

Bireysel finansal tablo için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın