Avrasya GYO olağandışı fiyatlar ile ilgili açıklama yaptı!

Avrasya GYO olağandışı fiyatlar ile ilgili açıklama yaptı!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım ortaklığı olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama yaptı...

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan özel durum açıklaması;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


24 Nisan 2013 tarih ve IMKB-4-GDD-211-02-756/4583 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazınıza cevaben bildiririz.