16 / 08 / 2022

Avrasya Taşınmaz Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Avrasya Taşınmaz Yatırımları Anonim Şirketi 250 bin TL sermaye ile Üsküdar'da Hüseyin Çelik, Gökhan Işık, Abdullah İkbal Kara ve Saim Pektaş imzasıyla kuruldu.
Avrasya Taşınmaz Yatırımları Anonim Şirketi 250 bin TL sermaye ile Üsküdar'da Hüseyin Çelik, Gökhan Işık, Abdullah İkbal Kara ve Saim Pektaş imzasıyla kuruldu. 


Avrasya Taşınmaz Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu; 1Yurt içinden ve yurt dışından, şahıslara veya şirketlere ait, kamu ya da özel mülkiyet elinde bulunan her türlü taşınmazların, gayrimenkul ve özellikle arsa, arazi mesken, ev, apartman işyeri, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, villalar, tatil köyleri, devre mülkler, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri vb. gayrimenkulleri ve gayrimenkul projelerini almak, satmak, kiralamak, komisyonculuk yapmak; inşa edeceği veya ettireceği gayrimenkulleri devre mülk sistemi ile pazarlamak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon yapmak, imar planı çalışmaları yapmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı,  şufa hakları tesis etmek. 2.Amacı doğrultusunda, yurt içinden ve yurt dışından komisyonculuk işleri almak, vermek. 3.Gayrimenkul geliştirme işleri ile ilgili; her türlü proje çalışmaları yapmak, bunları yatırımcılara sunmak, her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerinde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ilgili ihale, alım, satım, kiralama, inşaat, yatırım, teknik şartname, imar mevzuatı ve standartlara uygunluk, rantabilite konularında araştırma, fizibilite konularında araştırma, fizibilite, gayrimenkul geliştirme ile her türlü yönetim (yöneticilik), temizlik, bakım, onarım ve bunlarla ilgili kontrol, kiralama ve bilcümle servis hizmetleri vermek suretiyle danışmanlık yapmak, 4.Şahıs ve şirketlere ait her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin pazarlama, satış, halkla ilişkiler politikalarını oluşturmak, bu konuları üstlenmek alım satım ve inşaat işlerinde komisyon muhabirliği ve müşavirlik hizmetleri yapmak  5.Yabancıların edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek, 6.Yurt içinde ve dışında; kent ve bölge ile ilgili her türlü plan, proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak. İmar ve şehir bölge planları, kentsel tasarım kentsel ve turistik v b kompleksler, konut toplulukları, üniversite kampusları, çok işlevli kent merkezleri tasarlamak, kentsel canlandırma programları hazırlamak, Organize sanayi bölgeleri, her türlü kooperatif kurmak, yönetmek ve bu tür kuruluşlara danışmanlık yapmak. 7.Yurt içinde ve dışında her türlü yapı ve tesislerin program tasarımı, araştırma, proje değerlendirme hizmetleri ile proje inceleme, araştırma, yayın çalışmaları ve özellikle büyük projeler için, iç ve dış uzmanlık ve uygulama kuruluşlarıyla bağlantı içinde, Proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermek, proje tatbikatı teknik kontrollüğü, müşavirliği yapmak. Bu hususlarda resmi ve özel ihalelere girmek 8.Yerli ve yabancı tüm resmi, yarı resmi, özel ve askeri kuruluşlara, hakiki ve hükmi şahıslara ait her türlü altyapı, bina, bölüm, tesis, yol, köprü ve sanat yapılan ile bunların tüm eklentileri ile ilgili her türlü inşaat, montaj, restorasyon, renovasyon, dekorasyon, peyzaj, proje geliştirme, onarım ve tadilat işlerinde danışmanlık yapmak 9.Resmi, özel Kurum ve kuruluşlara, Yurt içinde yurt dışında şehircilik, mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği ve çevre mühendisliği hizmetleri yapmak  10.Yurt içinde ve dışında otel, tatil köyü, okul, hastane, fabrika, konut gibi kompleks ve münferit her türlü, kapalı yapı ve tesisler, her türlü çelik konstrüksiyon yapılar ile meydan, park, bahçe, yeşil alan, spor ve sosyal tesis, sahil şeridi gibi açık mekânların uygulama, imalat, ruhsat, tadilat, güçlendirme projelerini hazırlamak, her türlü mimari tasarım, eski eser, rölöve, restorasyon,  koruma, sıhhileştirme, restitüsyon projelerinin tasarım ve projelendirme hizmetlerini yapmak, her türlü yapıların, iç ve dış dekorasyonlarının iç tasarım ve yenileme projelerini hazırlamak. 11.Yurt içinde ve dışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü tesisat işleri, her türlü, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, bayındırlık, sanayi ve turizm tesisleri, fabrikalar, sulama kanalları, kanalizasyon, atık su hatları, isale hatları, köprü ve yolların,  her türlü proje yapım çalışmalarını üstlenmek, ihalelerine iştirak etmek 12.Yurt içinde ve dışında, her türlü betonarme, karkas, çelik binalar, prefabrike yapılar, çelik konstrüksiyon, tüp geçit, alt geçit, üstgeçit, yürüme yolu, yaya köprüsü, endüstriyel tesisler, hangar yapıları,  depo binaları, fabrika binaları, çelik kule inşaatları,  sanayi tesisleri, galvanizli çelik yapılar, enerji tesisleri, çelik köprü inşaatları, kagir ahşap modüler her türlü inşaat işleri,  restorasyon, restitüsyon, röleve, altyapı ve üstyapı işleri,  spor kompleksleri, alışveriş ve ticaret merkezleri, kültür merkezleri, camii ve ibadethaneler, adliye sarayları, hükümet konakları, tenis kortları, halı saha, stat, tribün, poligon ve atış alanları, otogar, açık ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler