11 / 08 / 2022

Aybars Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!


Aybars Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Akbulut tarafından kuruldu.Aybars Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Akbulut tarafından kuruldu.

Aybars Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi konusu:
Her türlü gayrimenkul, arazi, arsa, daire, ev, dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara, deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir. Şirket, amaç ve konusu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri,tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir, Şirket yukarıda belirtilen maksat ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulu şirketlere katılabilir. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair muamele ve işlemleri de yapar. Patent, ihtira beratı, know-how ve lisansları devralabilir, devredebilir. Konusu ile ilgili iş ve işlemleri yapabilmek için bayilikler, temsilcilikler açmak ortak olabilir, şirket maksat ve konusuna giren işler ile ilgili olarak konusunda uzman ve üretim yetkisine sahip başka firmalara kendi marka ve ünvanı ile fason üretim yaptırabilir.