29 / 06 / 2022

Aydın Kuşadası'nda icradan 6 adet satılık gayrimenkul: 1 milyon 950 bin TL!

Aydın Kuşadası'nda icradan 6 adet satılık gayrimenkul: 1 milyon 950 bin TL!

Aydın İli Kuşadası'nda yer alan gayrimenkuller Kuşadası 1. İcra Dairesi tarafından 16 Eylül 2014 günü saat 09.00 ile 09:10 arası ihaleye çıkıyor.Aydın İli Kuşadası'nda yer alan gayrimenkuller Kuşadası 1. İcra Dairesi tarafından 1 milyon 950 bin TL bedelle satılıyor. Gayrimenkullerin satışı açık arttırma usulüyle 6 Eylül 2014 günü saat 09.00 ile 09:10 arasında yapılacak.


Satışa konu olan taşınmazlar Aydın Kuşadası Davullar Köyü Alaçay mevkii 137 ada 1 parsel adresinde dubleks meskenlerdir. Taşınmazların yüzölçümleri 5.779,83 metrekare ve 7.268,70 metrekare arasında değişmektedir.


İhale İlanı


T.C Kuşadası 1. İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttırma İlanıTAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın Kuşadası Davullar Köyü'nde yer alan taşınmazların yüzölçümleri 5.779,83 metrekare ve 7.268,70 metrekare arasında değişmektedir. 


Kıymeti: 1. 950.000.00 TL


1. Satış Günü: 16/09/2014 günü 09:00 ile 09:10 arası

2. Satış Günü: 13/10/2014 günü 09:00 ile 09:10 arası

Satış Yeri: Kuşadası Adalet Sarayı 


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/53 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/07/2014


İlanın tam metni için tıklayın

İlanın tam metni için tıklayın