Aydın Pamukören Jeotermal Enerji Santrali imar planı askıda!

Aydın Pamukören Jeotermal Enerji Santrali imar planı askıda! Aydın Pamukören Jeotermal Enerji Santrali imar planı askıda!

Aydın Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Pamukören JES 2 Projesi yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı bugün askıya çıkarıldı...Aydın Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Aktaş Mevkiinde 1277 parsel ile 276 parselin 1/6 ve 1068 parselin 125/433 paylık kısımlarına ilişkin “Pamukören JES 2 Projesi” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi, bakanlık tarafından onaylandı.


Onaylı “Pamukören JES 2 Projesi” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 14 Ekim 2015 tarihinde askıdan inecek.
1/1000'lik açıklama raporu için tıklayınız


1/5000'lik açıklama raporu için tıklayınız