Ödemiş Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!

Ödemiş Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!İzmir Ödemiş ilçesi Pirinççi Mahallesi Güneş Enerji Santrali imar planı ve açıklama raporları askıya çıkarıldı...İzmir Ödemiş İlçesi, Pirinççi Mahallesi, 0 ada 3, 4, 5 parsellerde “Güneş Enerji Santrali” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve açıklama raporları 22 Haziran 2017 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı. Bugün askıya çıkarılan imar planı 4 Ağustos 2017 tarihinde askıdan indirilecek.1/1000 ölçekli plan açıklama raporu için tıklayınız


1/5000 ölçekli plan açıklama raporu için tıklayınız