İzmir Foça lisanssız güneş enerji santrali imar planı askıda!

İzmir Foça lisanssız güneş enerji santrali imar planı askıda!İzmir Foça İlçesi, Kocamehmetler Mahallesinde kurulacak olan lisanssız güneş enerji santrali için hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı...İzmir Foça İlçesi, Kocamehmetler Mahallesinde, 5 pafta 159 parselde toplam 32.020,00 metrekarelik alanın 16.010,00m2’sinde llıpınar Enerji Üretim A.Ş, tarafından 0,99 MW, diğer 16.010,00 m2'sinde ise Foça Enerji Üretim A.Ş. tarafından 0,99 MW olmak üzere parselin tamamında 2 MW kurulu güce sahip Lisanssız Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve açıklama raporları, 11 Nisan 2017 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı. Dün askıya çıkarılan imar planı 14 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek.


1/1000 ölçekli plan raporu için tıklayınız


1/5000 ölçekli plan raporu için tıklayınız