Aygün Müteahhitlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aygün Müteahhitlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Aygün Müteahhitlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 9 Mart 2015'te, 20 bin TL sermaye bedeli ile Ümraniye'de Mehmet Aygün Müdürlüğü 'nde kuruldu.


Aygün Müteahhitlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye bedeli ile 9 Mart 2015'te Mehmet Aygün Müdürlüğü'nde kuruldu.


Aygün Müteahhitlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1-      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işlerinin taahhüdü, yapımı, taşeronluğunu yapmak bu amaçla kamu ve özel kuruluş ihalelerine katılmak ve bu işi üstlenmek, inşaat işleri ile ilgili olarak her türlü hafriyat, yol, köprü, kanalizasyon, tesisat, sıhhi tesisat, çelik konstrüksiyon çevre ve bahçe düzenleme, altyapı, üstyapı, sanat yapıları, galvanizli ve betonarme aydınlatma direkleri,  elektrik direkleri   işlerini yapmak ve yaptırmak kamu ve özel kuruluş ihalelerine, katılmak ve bu konuda sözleşme yapmak taahhüt  altına girmek, yurt içinde ve yurt dışında iştigal konusu inşaat olan firmaların personel temini sağlamak, geçici ve kati teminatlar vermek ve bunların çözülmesini sağlamak.       2-      Her nevi inşaat ve yapı malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrik malzemeleri almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak, 3-      Her türlü mekanların iç ve dış dekorasyon ve restorasyonlarını yapmak veya yaptırmak bunlar için gerekli projeleri çizdirmek. 4-      Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 5-      Şirket otomotiv sanayi ileilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi,motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 6-      Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 7-      Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 8-      Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 9-   Çalışma konularına giren hususlarda maksat ve gayesini tahakkuk ettirmek için kanunların müsaadesi içinde yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerden hisse satın almak, yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla adi şirketler ve konsorsiyumlara iştirak etmek. 10-  Konusu ile ilgili Emtiaların Kendi veyahut ta Kiralama Yolu İle Edindiği Vasıtalar İle Nakliyesini yapmak, Bunları Almak satmak kiralamak ve tadilatlarını yaptırmak. Arazi ve Gayrimenkul Satın Alarak veya Kiralayarak Konusu İle İlgili Fabrika, İşyeri, Depo Olarak Değerlendirmek 11-  Şirket Amacının Tahakkuku İçin Gereken Her Çeşit Malzeme ve Makinelerin ve Bilumum Araç ve Teçhizat İle Her türlü Kara, Hava ve Deniz Aracının Yurt Dışından İthali, Yurt İçinden Satın alınması ve İmalatı İle Gerekli Görüldüğü Taktirde Bu Malzeme Makine ve Teçhizatın Yurtiçinde Satılması veya Yurt Dışına İhracatı İle İştigal Etmek. 12-  Şirket konuları ile ilgili lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, ve üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. 13-  Şirket Amaç ve Konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir hak ve alacaklarının tahsili veya terkini için ayni veya şahsi her çeşit teminat verebilir. Bunlarla İlgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunabilir.   14-  Şirket konusuna giren malların işlenmesi ile ilgili olarak her türlü atölye, imalathane, baskı hane, ve bunun gibi mal, mamul, yarı mamul yada hammaddelerin işleneceği yerler açabilir işletebilir, gerçek yada tüzel kişilerle ortak olabilir. 15-  Amaç ve Konuları ile ilgili resmi, gayrı resmi, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşların açtığı ihalelere, seminerve toplantılara katılmak 16-  Şirket ihalesine girdiği yada teklif aldığı yurt içi yada yurt dışı firma ve kuruluşların ana sözleşmelerinde yazılı olan işlerle ilgili taahhüt verebilir kuracağı atölyelerde imal edebilir fason olarak sipariş yolu ile yaptırabilir yurt dışından ithal ettirebilir iç piyasadan temin edebilir.


Aygün Müteahhitlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Yükseliş Sokak 12/2