Ayvalık Belediyesi 84 adet iş yerini kiraya verecek!

Ayvalık Belediyesi 84 adet iş yerini kiraya verecek!

Ayvalık Belediye Başkanlığı 84 adet iş yerini ihale ile kiraya verecek. Kira ihalesi 16 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek...


Ayvalık Belediye Başkanlığı 84 adet iş yerini ihale ile kiraya verecek.

Taşınmazların kiralama ihalesi, 17 - 19 Eylül 2019 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İsteklilerin, 16 Eylül 2019 günü saat 16:30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine başvurmaları gerekmektedir.

İlan metni:
T.C. AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İHALE İLANI
İHALE YERİ: Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR
İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"
İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN
İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,
1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)
2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.
3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

Bu belgelerin 16 Eylül 2019 günü saat:16:30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine asıllarının veya noter onaylı suretlerini veya aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.Şartname satın almayanlar İhaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 150.00 TL(Yüzelli lira) olup, Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir.İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur

 

S.NO

Mahalle

Kiralama amacı

Ada

Parsel

M2

Kira süresi

İlk yıl muhammen bedel

Geçici teminat

İhale tarihi

İhale saati

Kullanım şekli

1

Sahilkent

Büfe

-

-

23,2

3 Yıl

600,00 TL

648,00 TL

17.09.2019

09:00

İşgalli

2

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

13

3 Yıl

3500,00 TL

3780,00 TL

17.09.2019

09:10

-

3

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

12

3 Yıl

325,00 TL

351,00 TL

17.09.2019

09:20

İşgalli

4

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

40

3 Yıl

575,00 TL

621,00 TL

17.09.2019

09:30

İşgalli

5

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

20

3 Yıl

400,00 TL

432,00 TL

17.09.2019

09:40

İşgalli

6

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

13,5

3 Yıl

350,00 TL

378,00 TL

17.09.2019

09:50

İşgalli

7

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

610

61

12

3 Yıl

560,00 TL

604,80TL

17.09.2019

10:00

İşgalli

8

Fevzipaşa Vehbibey

Kahvehane

436

36

24

3 Yıl

1000,00 TL

1080,00 TL

17.09.2019

10:10

İşgalli

9

Fevzipaşa Vehbibey

Tuvalet(wc)

436

36

25

3 Yıl

925,00 TL

999,00 TL

17.09.2019

10:20

İşgalli

10

Fevzipaşa Vehbibey

Büfe

1927

1

16,8

3 Yıl

3550,00 TL

3.834,00 TL

17.09.2019

10:30

İşgalli

11

Fevzipaşa Vehbibey

Büfe

1927

1

14,04

3 Yıl

3550,00 TL

3.834,00 TL

17.09.2019

10:40

İşgalli

12

Fevzipaşa Vehbibey

Büfe

1927

1

13,27

3 Yıl

2900,00 TL

3132,00 TL

17.09.2019

10:50

İşgalli

13

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

1927

1

12,48

3 Yıl

2775,00TL

2997,00 TL

17.09.2019

11:00

İşgalli

14

Fevzipaşa Vehbibey

Cafe

1927

1

15,35

3 Yıl

3200,00 TL

3456,00 TL

17.09.2019

11:10

İşgalli

15

Fevzipaşa Vehbibey

Çay Bahçesi

1927

1

23,76

3 Yıl

4.450,00 TL

4.806,00 TL

17.09.2019

11:20

İşgalli

16

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

1927

1

10

3 Yıl

1850,00 TL

1998,00 TL

17.09.2019

11:30

İşgalli

17

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

1924

2

3,5

3 Yıl

540,00 TL

583,20 TL

17.09.2019

11:40

İşgalli

18

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan/ İşyeri

1924

1

116

3 Yıl

5.450,00 TL

5.886,00 TL

17.09.2019

11:50

İşgalli

19

Fevzipaşa Vehbibey

Kahvehane

188

3

57,87

3 Yıl

2650,00 TL

2862,00 TL

17.09.2019

12:00

İşgalli

20

Fevzipaşa Vehbibey

Büfe

-

-

8

3 Yıl

3650,00 TL

3942,00 TL

17.09.2019

12:10

İşgalli

21

Fevzipaşa Vehbibey

Büfe

-

-

9

3 Yıl

2650,00 TL

2862,00TL

17.09.2019

12:20

İşgalli

22

Fevzipaşa Vehbibey

Çay Bahçesi

-

-

28,12

3 Yıl

4.700,00 TL

5.076,00 TL

17.09.2019

13:30

İşgalli

23

Hayrettin Paşa

Cafe

-

-

42,24

3 Yıl

5.100,00 TL

5.508,00 TL

17.09.2019

13:40

İşgalli

24

Hayrettin Paşa

Tost Büfesi(10Adet) ve wc

-

-

10*6 m2

3 Yıl

7.250,00 TL

7.830,00 TL

17.09.2019

13:50

İşgalli

25

Hayrettin Paşa

Cafe

-

-

44,18

3 Yıl

5.250,00 TL

5.670,00 TL

17.09.2019

14:00

İşgalli

26

Fevzipaşa Vehbibey

Dükkan

1927

1

11,2

3 Yıl

2.550,00 TL

2754,00 TL

17.09.2019

14:10

İşgalli

27

Hayrettin Paşa

Cafe

-

-

12,16

3 Yıl

4.650,00 TL

5022,00TL

17.09.2019

14:20

İşgalli

28

Fethiye

Düğün Salonu

266

9

4576,5

3 Yıl

1.500,00 TL

1620,00 TL

17.09.2019

14:30

İşgalli

29

150 Evler

Akaryakıt İstasyonu

2087

3

164,2

3 Yıl

30.250,00 TL

32670,00 TL

17.09.2019

14:40

İşgalli

30

Aliçetinkaya

Dükkan/Depo

858

97

12

3 Yıl

450,00 TL

486,00 TL

17.09.2019

14:50

İşgalli

31

Sefa Çamlık

Dükkan

573

4

182

3 Yıl

600,00 TL

648,00 TL

17.09.2019

15:00

İşgalli

32

Sefa Çamlık

Büfe

585

3

10

3 Yıl

1300,00 TL

1404,00 TL

17.09.2019

15:10

İşgalli

33

Sefa Çamlık

Cafe

2219

2

120

3 Yıl

2050,00 TL

2214,00 TL

17.09.2019

15:20

İşgalli

34

Kazım Karabekir

Çay Ocağı

796

1

9

3 Yıl

265,00 TL

286,20 TL

17.09.2019

15:30

İşgalli

35

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

15:40

-

36

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

15:50

-

37

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

16:00

-

38

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

16:10

-

39

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

16:20

-

40

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

16:30

-

41

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

16:40

-

42

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

16:50

-

43

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

17:00

İşgalli

44

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

17:10

-

45

Küçükköy

Dükkan

179

91

17

3 Yıl

1650,00 TL

1782,00 TL

17.09.2019

17:20

-