29 / 06 / 2022

Bababurnu Deniz Feneri, Google Map'e Fener Restoran olarak işlendi!

Bababurnu Deniz Feneri, Google Map'e Fener Restoran olarak işlendi!

Antalya'nın denize en yakın noktasındaki tarihi Bababurnu Deniz Feneri'nin restoran ve turistik tesise çevrilmesine karşı hukuki mücadele yürütülürken, bölgenin Google Map'e de 'Fener Restoran' diye işlendiği ortaya çıktı.Muratpaşa Belediyesi ve Mimarlar Odası tarafından yürütmenin durdurulması ve Bakanlık tarafından yapılan imar planının iptali için dava açılan Bababurnu Deniz Feneri'ndeki restoran inşaatı. Google Map'e de 'Fener Restoran' adıyla işlendi. Antalya'da falezlerin denize en uç noktasındaki I. Derece Doğal Sit Alanı'nda yer alan deniz feneri. 2009 yılında Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ihale ile özel şahısa kiralanmıştı. Muratpaşa Belediyesi "nden 5 yıl boyunca plan tadilatı yaptıramayan kiracı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak restoran ve turistik işletme nosuyla plan yaptırdı. 

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI

Muratpaşa Belediyesi'nde askıya çıkarılan plana askı süresi içinde itiraz edilmediği için inşaat ruhsatı verildi.Tarihi feneri kiralayan müteahhit. müştemilatı yıkarak yüksek emsalle tesis inşaatına başladı. 

Körfez gazetesinin gündeme getirmesi üzerine kamuoyu tepkisi oluştu ve Muratpaşa Belediyesi plan dışına çıkıldığı gerekçesiyle inşaatı mühürledi. Belediyenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyoııu'ııa yaptığı itiraz ise reddedildi. 

İtirazın reddedilmesi üzerine harekete geçen müteahhit restoran inşaatına yeniden başladı. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesi de sürece dahil olarak. Muratpaşa Belediyesi'ni suçlayan bir açıklama yapıp, inşaatın engellenmesi için hukuki mücadele başlatılacağını duyurdu. 

GOOGLE MAP'TE RESTORAN

 Muratpaşa Belediyesi de tahsisin AKP hükümeti tarafından verildiğini. imar planlarının da aynı hükümetin bakanlığı tarafından yapıldığını vurgulayarak. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tiirel'in hükümet nezdinden girişimde bulunmasını istedi. Mimarlar Odası da yürütmenin durdurulması ve hem Bakanlık tarafından yapılan planların, hem de Muratpaşa Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatının iptali için dava açtığını duyurdu. Tarihi fenerin restorana ve turistik işletmeye dönüştürülmesine karşı mücadele devam ederken. 

Google'm harita programı olan Google Map'te Baba Bıırnıı Deniz Feneri. 'Fener Restoran' diye işlendi. 

Fener Restoran diye işaretlenen bölgenin detayında ise işletmeci ismi ve başka detaylar yer almıyor. 


Antalya Körfez