16 / 08 / 2022

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah. 251 Ada 33 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 13 Ocak 2022 tarihli ve 2684146 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah. 251 Ada 33 Parsele ilişkin NİP-34401605 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34506389 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi hükümleri uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 13 Ocak 2022 tarihinde onaylandı.

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın