15 / 08 / 2022

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Mülkiyeti Hazineye ait 62 ada 129 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 08 Şubat 2022 tarihli ve 2898300 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 62 ada 129 parselin "Ticaret+Turizm Alanı" ayrılmasına yönelik 1/5000 öçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı  1  numaralı  Kararnamesinin  102/1  (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 04 Şubat 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın