02 / 12 / 2022

Bakırköy Papatya Apartmanı'nda 3 milyon 400 bin TL'ye satılık daire!

Bakırköy Papatya Apartmanı'nda 3 milyon 400 bin TL'ye satılık daire!

İstanbul ili Bakırköy ilçesinde yer alan Papatya Apartmanı'nda bir gayrimenkul 3 milyon 400 bin TL'ye satışa sunuluyor. İhale tarihi 2 Ağustos 2016.İstanbul ili Bakırköy ilçesinde yer alan Papatya Apartmanı'nda bir gayrimenkul 3 milyon 400 bin TL'ye satışa sunuluyor. İhale 2 Ağustos 2016 tarihinde saat 16:30'da gerçekleşecek. İhale İlanı;


2013/726 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli

özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Matı., 579 Ada, 45 Parselde kayıtlı 1.074,00 m2 Yüzölçümlü tarla niteliğindeki ana taşınmazda 45/360 Arsa Paylı, Kat İrtifaklı, l.Kat, 10 nolu Bağımsız Bölüm numaralı ÇATI PİYESLİ MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 04/05/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa Konu Taşınmaz adres olarak Bakırköy ilçesi, Şenlikköy Mahallesi, Konaklı Sokak, Papatya Apartmanı, 10 dış kapı no.lu. 2 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; 1.074,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz tarla üzerine yapılan binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup 2 bodrum kat++zemin kat+1 normal kat+çatı arası piyesten oluşmaktadır. Binanın her bir katında 2 'şer adet daireden toplam 10 adet daire mevcuttur. Bina bahçe içerisinde bulunmakta, etrafı duvar ile çevrili ve binanın arka cephesinde açık havuz bulunmaktadır. Bina giriş kapısı  1. bodrum kat seviyesinde olup zemini granit kaplı sahanlıktan geçilerek  ulaşılmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, dış kapısı camlı alüminyum doğrama kapı olup çatısı mevcuttur. Binanın giriş sahanlığının yer döşemesi granit kaplı ve kat sahanlıklarının yer döşemesi ile katları birbirine bağlayan merpenler granit kaplıdır. Binada asansör bulunmaktadır. 1. normal kat, 10 no.lu bağımsız bölüm, çatı piyesli dairenin l. normal katında; salon, antre-hol mutfak, 4 oda, banyo-wc ve balkon hacimleri bulunmakta brüt alanı takriben 245 m2' dir. Çatı arası piyesinde; salon-amerikan mutfak, oda, banyo-wc ve teras hacimleri bulunmakta, brüt alanı takriben 155 m2'dir. Yerinde çatı piyesli dairenin toplam brüt alanı takriben 400 m2 civarındadır. Dosyada bulunan ilgili belediyenin imar durumu yazında; söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 09.03.1999/C: 1 -S:37 sayılı ruhsatı bulunduğu, 99/402 sayılı mimari projesinde yapılan hesapta 10 no.lu bağımsız bölümün net alanın yaklaşık 104 m2 olduğu tesbit edildiği, bildirilmiştir. Çatı arası piyesli dairenin yerinde alan ölçümü ile ilgili belediyenin imar işlem dosyasındaki mimari projenin alan hesabı arasında farklılık bulunmaktadır. Çatı piyesli dairenin; salon ve odaların zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Antre-holün zemin döşemesi granit kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın yer döşemesi granit kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın sabit tezgahı granit ve tezgah altı ve üstü mutfak dolapları mevcuttur. Banyo-vvc'lerin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplıdır. Balkon ve terasın yer döşemesi seramik kaplıdır. Çatı piyesli dairenin büyük terasından deniz manzarası mevcuttur. Katları birbirine bağlayan merpenler granit kaplıdır. Pencereler pvc imalat ve dışarıdan panjurlu, iç kapılar amerikan panel, banyo, wc ve duş-wc'lerin kapıları pvc imalat ve dış kapı çeliktir. Mutfak ve banyo hacimlerinde gerekli sıhhi tesisat ve tamamlayıcı armatürler bulunmaktadır. Isıtma sistemi kombi doğal gazdır. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Binanın yaşı yaklaşık 16 yıldır. Yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır.Satışa konu taşınmazın yakınında Kırserdar Caddesi bulunmaktadır.Taşınmazın çevresinde Florya Trustik Tesisleri ve Florya Tren istasyonu bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almakladır. İskan için tercih edilen bir semt olup bölgede üst gelir grubu oturmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede taşınmaza benzer çok katlı

apartmanlar bulunmaktadır, "denilmektedir.

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Bakırköy Belediye Başkanlığı imarve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 10.04.2015 tarih ve 96585800.05-310-09-01/9711 sayılı yazısında; Bakırköy, Şenlikköy

Mahallesi, 579 ada, 45 parsel sayılı yer; 17.07.2006/28.11.2012 t.t.'li Florya Uygulama İmar Planı/Tadilatında ayrık nizam, TAKS:0,25, Hmax: 7.50 m (2 kat) irtifalı konut alanında kalmakta olduğu, 579 ada, 45 parsel sayılı yerde;

Şenlikköy Mahallesi, Konaklı Sokak, No: 10 numaralı bina bulunduğu, söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 01.01.2013 tarihi itibari ile taşınmaz ile ilgili herhangi bir proje onayı ve yapı ruhsatı düzenlenmediği,

09.03.1999/C: 1-S:37 sayılı ruhsatı bulunduğu, 99/402 sayılı mimari projesinde yapılan hesapta 10 no.lu bağımsız bölümün net alanın yaklaşık 104 m2 olduğu tesbit edildiği, bildirilmiştir.


Kıymeti                  :   3.400.000,00 TL

KDV Oranı              : % 18

TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ BEYAN/İRTİFAK:

1-     Beyan : Yönetim Planı: 15.03.1999 Tarih

2-     İrtifak Hakki: M:46 Parsel lehine bu parsel aleyhine geçit için irtifak hakkı

vardır (06/08/1986 Tarihli)

1.    Satış Günü        : 02/08/2016 günü 16:30 -16:40            arası

2.      Satış Günü       : 02/09/2016 günü 16:30 -16:40            arası

Satış Yen                ; BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU


Satış şartları;

1-    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi günöncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov. tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedellealıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranındapey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler

Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması

ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel

Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları atıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK'nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktansonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddeteriayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya

hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge İle belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu

müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

4- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-  İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıyave taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adreslerivarsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde,

varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronikortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağamahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138.Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların

satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun83,100,142,151 ve M.K. nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açıkolup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/726 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/06/2016 (İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e

karşılık gelmektedir.
Geri Dön