Bala'da icradan 4.6 milyon TL'ye satılık tarımsal üretim tesisi ve arazi!

Bala'da icradan 4.6 milyon TL'ye satılık tarımsal üretim tesisi ve arazi! Bala'da icradan 4.6 milyon TL'ye satılık tarımsal üretim tesisi ve arazi!

Bala İcra Dairesi; Ankara Bala'da yer alan tarımsal üretim tesisi ve tarım arazisini satışa çıkarıyor. Tesis ve arazinin toplam bedeli 4 milyon 679 bin 733,88 TL olarak belirlendi.Bala İcra Dairesi;  Ankara  Bala'da yer alan tarımsal üretim tesisi ve tarım arazisini satışa çıkarıyor. Söz konusu tesis ve arazinin toplam bedeli 4 milyon 679 bin 733,88 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 6 Ocak 2015 günü 11:00 - 11:15 arasında Bala Yeni Kaymakamlık Binası Konferans Salonu'nda açık artırma yöntemi ile yapılacak. 


İhale ilanı: 


GM.SATIŞ 

SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2009/215TA


T.C.  BALA(ANKARA) İCRA DAİRESİ 2009/215 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara II, Bala İlçe, 700 Parsel No, Ankara İli, Bala ilçesi, Ergin Köyü, Açıklar mevkii, imarın 700 parselini teşkil eden,j 503.800,00-m2 yüzölçümlü, tapuda tarımsal üretim tesisi 


müştemilat ve örtü altı (sera) tarım arazisi ana taşınmaz nitelikli tasınmazdır.Tapu kaydında su irtifak hakkı olduğu şerhi vardır. Taşınmaz; Tol - Ergin ve Köseli Köyü kesişim yeri arasında 


kalmaktadır. Taşınmaz ve tesis, Ergin Köy merkezine 4.5 km, Ankara - Bala - Kırşehir Devlet karayoluna 2,4 km, Bala merkezine 7,5 km mesafede olup Ergin köy yoluna cephesi bulunmaktadır. Hali 


hazırda taşınmazda hiçbir faaliyet bulunmamaktadır. Daha önceden asma fidanı üretim tesisi olarak kullanıldığı bilgisi dosyada mevcuttur. Taşınmazın üzerinde ki yapılar ve karışık meyve bahçesi 


bakımsız olup bahçede ve taşınmazm genelinde çeşitli otlar bulunmaktadır. Seralarda çok bakımsız, atıl ve kullanılmamaktadır. Ayrıca seranın üzerini kaplayan naylonlar tahrip olmuş durumdadır. 


Arazi kısmen %0-2 düz ve kısmen de %2-6 eğim yapısına sahiptir. Ergin köy yolundan girişi sağlanan ve taşınmaz üzerinde yapılar bulunmaktadır. (Dosyada mevcut raporlarda yer alan krokilerde, 


taşınmaz üzerindef ki yapılar harflerle gösterilmiş olup aşağıda yapılar açıklanırken krokilerde ki işbu harflere atıf yapılmıştır.)


*- Krokide A harfi ile gösterilen Prefabrik idare binası, 25,50 mt. x 5,20 ebadında toplam l32,60-m2 kullanım alanlı, tek katlı, zeminleri seramik, duvarları kontraplak olup, prefabrik vasıflı 


binadır. 1 oda, mutfak ve wc mevcuttur. Mutfak kısmında fayans tezgah, tezgahın üstünde çelik mutfak dolabı mevcut, Wc-nin zeminleri seramik, duvarları 1,60 mt. seramik, üstü ve tavan plastik 


boyalıdır. Soba ile ısıtılmakta olup çatısı ondülin kaplıdır.


*- Krokide B harfi ile gösterilen Prefabrik depo binası, 51,10 mt x 9,00 mt ebadında toplam 459,60-m2 kullanım alanlı prefabrik depoların olduğu, tek katlı, çatısı ondülin kaplı, malzeme deposu 


zemini seramik kaplama, malzeme ve ısı yakıt deposunun zemini toprak, giriş kapısı demir doğrama, prefabrik binalar olup, soğuk hava deposu zemini beton, çatısının kontraplak üzeri saç kaplamadır.


*- Krokide C harfi ile gösterilen Betonarme karkas depo binası, 49,30 mt x 7,50 mt ebadında toplam 34l,45-m2 kullanım alanlıdır. j


*- Krokide D harfi ile gösterilen Betonarme karkas depo binası, 21,80 mt x 7,70 mt ebadında toplam 167,86-m2 kullanım alanlıdır. Bina kullanılmadığından dolayı malzemeleri sökülmüş ve tahrip olmuş 


durumdadır.


*- Krokide E harfi ile gösterilen Betonarme karkas depo binası, 10,30 mt x 2,50 mt ebadında toplam 25,75-m2 kullanım alanlı, bina kullanılmadığından dolayı malzemelerin sökülmüş ve tahrip olmuş 


durumdadır.


*- Krokide F ve G harfi ile gösterilen Saç baraka binaları, 53,80 mt x 11,70 mt ebadında toplam 629,46-m2 kullanım alanlı ve 12,01 mt x 7,36 mt.jebadında toplam 88,39-m2 kullanım alanlı saç 


barakadan oluşan 2 tesis olup, barakaların üzeri yârım daire saç ile kapatılmış, zeminleri seramik kaplama, kapıİarı alüminyum doğramadır. j


*. Krokide H harfi ile gösterilen Ağıl ve Çoban evi binası, 18,00 mt. x 7,50 mt. ebadında ve 11,50 mt. x 8,50 mt. ebadında toplam 232,75- m2 kullanım alanlı ağıl ve çoban evi olup, zemini ve 


duvarları beton, çatısı kontraplak üzeri saç kaplamadır, banyo ve wc mevcuttur.


*- Krokide İ harfi ile gösterilen, Misafirhane binası, tek katlı villa tipinde, 1 oda, salon, wc-banyo ve mutfaktan müteşekkil, dış cephesi boyalı, çatısı ahşap oturtma çatı, çatı üzeri kiremit 


kaplı, bahçesi parke taşı kaplı, zeminleri seramik kaplama, duvarları saten boyalı, tavanları asma tavan ve tavanda kare aydınlatmalar mevcut, yapı içinde şömine mevcut, oda, salon, mutfak 


zeminleriseramik, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak bölümünde tezgahın üstünde mutfak ahşap dolapları mevcut, tezgah üstü seramik kaplı, tezgah üstünde saç eviye ve batarya mevcut, wc zemini ve 


duvarları seramik kaplı, klozet ve lavabo mevcut, binanın 3 tarafında çevresinde taş kolonların üzerinde bulunan demir doğrama çatının üzeri oluklu kiremit+Marsilya kiremit kaplı, sundurma mevcut, 


zemini seramik kaplı, sundurmanın saç yağmur olukları ile PVC inişleri mevcut, 120,00-m2 kullanım alanlıdır.


*- Krokide J harfi ile gösterilen, işçi koğuş binası, tek kat prefabrik olup, 19,40 mt. x 8,80 mt. ebadmda toplam I70,72-m2 kullanım alanlı, zeminleri seramik kaplama, duvarları betopan, tavanları 


asma tavan, çatısı ondülün kaplama, 10 oda, 1 salon, ve vve'den müteşekkil, WC zeminleri ve duvarları 1,60 mt. yüksekliğinde seramik kaplıdır. Tüm binalar/ yapılar kullanılmadığından dolayı 


pencere ve kapılan ile pencere camları kırık, altlarında yer yer çökmeler mevcut, dış etkenlerden dolayı içerileri harap vaziyettedir.


*- Krokide K harfi ile gösterilen 2 alttan ısıtmalı, 3 adet normal olmak üzere toplam 5 adet 53,00 mt. x 65,50 mt. ebadında seraların bulunduğu, toplam taban alanının 17.357,50-m2 olduğu, 


kapılarının demir doğrama, çelik çatılarının üzerlerinin naylon kaplı, seralar uzun süre kullanılmadıklarından çelik yapıları bozulmuş, sera örtüsü olarak kullanılan naylonlar parçalanmış 


durumdadır.


Taşınmaz üzerinde bulunan seraların, binalar ve müştemilatın toplam bedeli; 1.628.005,88-TL. Taşınmazda bulunan ağaçlar; Taşınmazın bir kısmına karışık meyve bahçesi yapılmıştır. Seraların 


aralarına ve yürüyüş yollarında da ağaçlar mevcuttur. Dosyada mevcut bilirkişi raporunda ağaç tür, adet ve tutar bilgileri ayrı ayrı açıklandığı üzere (taşınma üzerinde; vişne, erik, elma, ceviz, 


huş, at kestanesi, mavi ladin, süs erik, süs elma, mazı, asma, iğde, aylandiz, çam ağaçları mevcuttur.) ekonomik

değeri olan toplam 473 ağaç mevcut olup işbu ağaçların toplam değeri; 28.928,00-TL.'dir. Taşınmazın arazi değeri 503.800,00-m2 X6,00-TL. = 3.022.800,00-TL. Taşınmazın genel toplam muhammen bedeli 


4.679.733,88-TL. olup "tarımsal üretim tesisi müştemilat ve örtü altı (sera) tarım arazisi" ana taşınmaz nitelikli taşınmaz, bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulun 


geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporlarında açıklanmıştır.


Taşınmazın Genel Toplam Muhammen Bedeli; 4.679.733,88-TL.


imar durumu:


*Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 3890-16355 sayılı yazıları ile; söz konusu parselin Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinin 16.02.2007 gün 


ve 525 sayılı kararı ile onaylanan 1/ 25000 ölçekli Başkent Ankara nazım imar planı kapsamında kaldığı, 1/ 25000 ölçekli plan mekansal vc işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde genel bir 


gösterim olduğundan parsel bazında imar durumu (kullanım kararı) hakkında detaylı teknik bilgi verilemediği, arşiv kayıtlarında 1/ 5000 ölçekli nazım ve 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planlarının 


bulunmadığı hususları tespit edilmiştir. ¦Bala Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'nün 16.09.2014 tarih ve 751 sayılı yazıları ile; Ergin Mah. 700 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı 


bulunmadığı tespit edilmiş olup kadastro parseli olduğu belirtilmiştir.


Adresi: Ankara/Bala , Tol - Ergin ve Köseli Köyü kesişim yeri arasında kalmaktadır. Taşınmaz ve tesis, Ergin Köy merkezine 4.5 km, Ankara - Bala - Kırşehir Devlet karayoluna 2,4 km, Bala merkezine 


7,5 km mesafede bulunmaktadır. Ergin köy yoluna cephesi bulunmaktadır.Kıymeti : 4.679.733,88 TL


KDV Oranı : İ?bu satış işlemi KDV kanunu gereği KDV'den istisnadjr.


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 06/01/2015 günü 11:00 - 11:15 arası


2. Satış Günü : 06/02/2015 günü 11:00 -11:15 arası


Satış. Yeri : BALA YENİ KAYMAKAMLIK BİNASI KONFERANS SALONU ÖNÜ BALA/ANKARA


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 


günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dan olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 


lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve raünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/215 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 


olunur.09/10/2014


İhale ilanı için tıklayın