07 / 08 / 2022

Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 15.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 15.6 milyon TL'ye satılık arsa!

T.C.Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 564 ada, 6-7-8 parselde yer alan arsayı 15.6 milyon TL'ye satıyor...Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 564 ada, 6-7-8 parselde yer alan arsa toplam 15.6 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 18 Şubat 2020 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
T A Ş I N M A Z L A R I N H A L İ H A Z I R D U R U M U :Satışa konu taşınmazlardan ilki; tapunun Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 564 ada, 6 parsel, 3.162,26 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz, Satışa konu taşınmazlardan ikincisi; 564 ada, 7 parsel, 2.397,87 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz, Satışa konu taşınmazlardan üçüncüsü; 564 ada, 8 parsel, 2.268,41 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz olup, adres olarak; Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Moda Caddesi, Candar Sokak ve Fettah Sokak çevrelediği yapı adasında yer almaktadır. Taşınmaz boş bir parsel olup, üzerinde müştemilat veya eklenti türünde bir yapının bulunmadığı tesbit edilmiştir.
Parsel, konum itibariyle kuş uçuşu Kemerdere Caddesine 160m., Palmiye Meydanına 560 m., E-5 karayoluna 300 m., Büyükçekmece Sahiline 1200 m., Büyükçekmece Belediyesine 1720 m., Büyükçekmece Adliyesine 1860m., Büyükçekmece Çarşı içine 2100 m., Büyükçekmece Vergi Dairesine 2120 m., Büyükçekmece Kaymakamlığına 2450 m. uzaklıktadır. Karayolu, cadde ve sokaklardan irtibat; 564 ada 6 no.lu parsele Moda Caddesi ile doğu cepheden, 564 ada 7 parsele Candar Sokak ile güney cepheden, 564 ada 8 parsele Fettah Sokak ile batı cepheden ve Candar Sokak ile güney cepheden asfalt yol ile temin edilmektedir. İlçe merkezine hayli uzaktır. Ulaşımı toplu taşım araçlarıyla mümkün değildir. E5’in deniz tarafındadır. Parsel ilçe merkezinin dışında kalmakta olup, çevresi konut siteleri şeklinde binalar ve seyrek yapılaşma şeklinde; yeni inşaa edilen az katlı binalarla çevrilidir. Alışveriş noktalarına uzak mesafededir. Alt yapısı kısmen tamamlanan bir bölgede yer almaktadır. Palmiye Meydanına doğru semt pazarları kurulmakta olup, sahile hayli uzaktır. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Uygulama İmar Planında TAKS: 0,20, h: 3,50m., ayrık nizam, 1 kat, konut alanında kaldığı, Büyükçekmece Fatih Mahallesi, 564 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 17.06.2004 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planında kısmen dere mutlak koruma alanında kaldığı, kısmen de A.B.E. rumuzlu ayrık nizam, TAKS: 0,20, h: 3,50m., konut alanında kaldığı, plan notlarında “A.B.E. ile gösterilen alanlarda imar hakkı olarak verilmiş olan TAKS değerleri, EMSAL değeri olacak şekilde uygulama yapılacaktır, bu alanlarda zemin etüd raporu doğrultusunda betonarme bina yapılabilir.” hükmünün bulunduğu, taşınmaz planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum parsel cephe ve derinlik hükümlerini sağlaması halinde ifraz edilebileceği hususları belirtilmektedir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 564 Ada, 6 Parsel, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 3.162,26
Kıymeti : 5.692.068,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 564 Ada, 7 Parsel, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 2.397,87
Kıymeti : 4.795.740,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EKBİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 564 Ada, 8 Parsel, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 2.268,41
Kıymeti : 5.103.922,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EKBİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.