25 / 06 / 2022

Bursa Zafer Plaza AVM'nin hissesi 51.4 milyon TL'ye satılıyor!

Bursa Zafer Plaza AVM'nin hissesi 51.4 milyon TL'ye satılıyor!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Zafer Plaza AVM'nin belediye hissesi 51.4 milyon TL'ye satılıyor...Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002 Ada, 6 nolu Parsel sayılı, ZAFER PLAZA AVM. olarak bilinen, Belediyemiz Adına Kayıtlı 181305/957411 (1.822,18 metrekare) hisse miktarlı taşınmazın, 143665/957411 (1.443,89 metrekare)’lik kısmının satılması işi ihale ediliyor. 

Toplam muhammen bedeli 51 milyon 426 bin 954 lira olarak belirlenen AVM'nin satış ihalesi 2 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002 Ada, 6 nolu Parsel sayılı, ZAFER PLAZA AVM. olarak bilinen, Belediyemiz Adına Kayıtlı 181305/957411 (1.822,18 m2) hisse miktarlı taşınmazın, 143665/957411 (1.443,89 m2)’lik kısmının satılması.

Tahmin Edilen Bedel     :  51.426.954,00- TL

Geçici Teminat %3        :    1.542.808,62- TL

Yukarıdaki ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 02/10/2018 Salı günü saat 15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

Bursa Zafer Plaza AVM nin hissesi 51.4 milyon TL ye satılıyor!

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah.  Ankara  Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.