Tarabya'daki villanın 208/1315'lik hissesi icradan 775 bin TL'ye satılıyor!

Tarabya'daki villanın 208/1315'lik hissesi icradan 775 bin TL'ye satılıyor! Tarabya'daki villanın 208/1315'lik hissesi icradan 775 bin TL'ye satılıyor!

Sarıyer Tarabya'daki villanın 208/ 1315'lik hissesi İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 775 bin TL'ye satılıyor. Açık artırma suretiyle yapılacak ihale 22 Eylül 2014 günü gerçekleştirilecek.İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Tarabya'da yer alan arsanın 208/1315'lik hissesinin olduğu kısımda geçen 49 numaralı daireyi satışa çıkarıyor. Zemin +2 normal ve teras kattan oluşan villanın toplam değeri 775 bin TL olarak belirlendi. 


Söz konusu villanın ihalesi 22 Eylül 2014 günü saat 14.00 ile 14.10 arasında açık arttırma suretiyle İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kalemi'nde yapılacak. 


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/4922E


T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ


2013/4922 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 1542 ada, 2 Parselde kain, 1.314,66 m2 miktarlı arsanın 208/ 1315 hissesi olan satışa konu taşınmaz halihazırda İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi Gül Sokakta 49 dış kapı numaralı 1.314,46 m2 alanlı arsada inşa edilmiş 2 adet ruhsatsız bina bulunmaktadır. Binalardan biri yaklaşık 150 m2 oturum alanlı olup, Şalçıkır Caddesi 225 no' da konumludur.Toplamda 5 katta 5 daireden oluşmaktadır. Borçlu Mustafa Asım Otacıoğlu tarafından kullanıldığı öğrenilen yaklaşık 200 m2 oturum alanlı olup bina Gül Sokak ,49 noda konumludur. Zemin, 2 normal ve teras kattan oluşmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Zemin katta dükkan ,normal katlarda 2'şer daire ve teras katta 1 daire olmak üzere toplam 5 daire bulunmaktadır. Daire içlerine girilemediğinden detaylı özellikeleri tespit edilememiştir. Tapu kayıtlarında ana gayrimenkul vasfı ile hisseli olarak kayıtlara geçmiş olan yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti gibi bir tesisinin bulunmaması nedeni ile tapu kayıtlarına arsa payına müteakip hisse verilmiştir. Bu nedenle hisse oranlarında paylaştırılması ya da hissenin hangi ana gayrimenkul üzerinde nereye isabet edeceği gibi bir yaklaşımda sözkonusu değildir. Hissedarlar arasında ana gayrimenkul üzerinde bulunan binalara ait hisse bazlarında kullanımlara ilişkin satın alırken kendi aralarında belirlenmiş sözleşmelere göre satış işlemlerinin yapıldığı düşünülmektedir. Ancak yine de taşınmazın bir bütün olarak hisse bazında hissenin nereye isabet edeceği yasal olarak bilinemeyeceğinden toplam bina üzerinde kullanım durumlarına göre çevresinde emsal değerler araştırılarak değer tespiti yapılmıştır


İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı'nın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.10.2013 tarih ve 4368397-3939 sayılı imar durum yazısında Tarabya Mah. 1542 ada, 2 parsel sayılı yerin Boğaziçi Alanı, etkilenme bölgesi , siluet alanı içinde kalmakta olduğu belirtilmektedir. Parselin 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında TAKS:0,15, KAKS:0,35, Hmax:6.50 m yapılanma şartlarında konut lejantlı alanda kalmakta olduğu belirtilmektedir.


Kıymeti 775.000,00 TL (208/1315 Hissesi için)


KDV Oranı %18


 Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü 22/09/2014 günü 14:00 -14:10 arası

 

2. Satış Günü 22/10/2014 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri İstanbul 10. İcra Müdürlüğü KalemindeSatış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü


UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden dQ09FbN - I8a9Tvf - LKQN6İT - KVqqbI- kodu ile erişebilirsiniz.geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.


Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha soma ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4922 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/07/2014


(HK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.İhale ilanını görüntülemek için tıklayın