Baldinotti Gayrimenkul İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Baldinotti Gayrimenkul İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Baldinotti Gayrimenkul İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Baldinotti Gayrimenkul İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Uğur Tatlıcı tarafından kuruldu.Baldinotti Gayrimenkul İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Uğur Tatlıcı tarafından kuruldu.

Baldinotti Gayrimenkul İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi konusu:


Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: GAYRİMENKUL YATIRIMI VE KİRALAMA 1. Şirket her türlü gayrimenkulün alım, satım, kiralama, kiraya verme, değerlendirme ve pazarlamasını yapabilir. Gayrimenkullerin iç ve dış alanlarını reklam yeri olarak kiralayabilir ve kiraya verebilir. 2. Şirket bir gayrimenkul portföy sahibi ve yöneticisi olmanın yanında, sektörün "proje geliştirme" tarafında da yer alabilir. 3. Şirket, konsept yaratma ve bunları markaya dönüştürme kapasitesi ile özgün konseptleri hayata geçirecek, anahtar teslim projeler geliştirerek, pazarlama ve satış teslim sonrası hizmetleri de verir. 4. Şirket, değer ifade eden gayrimenkullerin, çevresel faktörlerini gelişebilir ve de degişebilir kıymetlerini piyasa hareketlerini, bölgesel ve kentsel trendleri yakından takip ederek oluşabilecek gelişmeleri önceden değerlendirip, kişi veya kuruluşların ticari kazançlarını ve tasarruflarını, gayrimenkul sektöründe iyi gelirler elde etmelerini sağlamak konusunda danışmanlık yapar. 5. Şirket, Proje Bazlı Gayrimenkul Yatırımlarında Satış Organizasyonları Kurar, Yönetir Ve Geliştirir. 6. Şirketin stratejisinin odak noktası, özgün ve uygun fiyatlı emlak projeleri olup, stratejik hedefi ise, yatırım noktasında önemini arttıran yerleşim birimlerinde, küçük, orta, orta-üst ve üst gelir düzeyine hitap eden, tüm yönleriyle özgün bir konsepti ve mimarisi olan, uygun fiyatlı ve erişilebilir Emlak - Yatırım - Geliştirme - Konut projeleridir. Yukarıda yer alan işletme konusunu gerçekleştirmek için ve bu konu kapsamında olmak üzere Şirket; a) İştigal konusuyla ilgili olarak inceleme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Ayrıca, iştigal konusu ile ilgili ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazar araştırmasını, pazarlamasını yapabilir veya başka şirketler için taşeron olabilir. b) Yukarıda belirtilen incelemeler ve araştırmalar için gerekli olan malzemeleri, yurt içinden temin edebilir veya yurt dışından ithal edebilir. c) Şirket ile aynı faaliyet sahasında, doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren veya Şirketin kuruluş amacı ile aynı doğrultuda olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir veya mezkur ürünlerin satış ve dağıtımı ile ilgili bu tür şirketlere katılabilir veya işbirliği yapabilir. d) Şirketin iştigal konusu içinde olmak kaydı ile, bir veya birkaç şirketin, firmanın veya kişilerin aktiflerini kısmen veya tamamen iktisap edebilir, bunlardan yararlanabilir, satın alabilir, satabilir, devredebilir, bunları ayni sermaye olarak kabul edebilir. e) Şirketin iştigal konusu içinde olmak kaydı ile, markalar, ticaret ünvanları, işletme adları, patent ve telif hakları, tasarımlar, know-how, good-will ve bunların lisanslarını kısmen veya tamamen iktisap edebilir, üzerlerinde kısmen veya tamamen devretmek de dahil, her türlü tasarrufta bulunabilir. f) Şirketin iştigal konusunun gerekli kıldığı alanlarda yabancı personel istihdam edebilir, Türkiyede veya yurt dışında personelini eğitebilir. g) Mevzuatta öngörülen izinleri alarak Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak, Türkiyede ve yurt dışında temsilciler, acentalar ve danışmanlar atayabilir veya bu tür aracılık faaliyetlerini üstlenebilir, h) Şirket işlerinin gerektirdiği her türlü menkul mallar, deniz ve kara taşıt araçlarını iktisap edebilir, devir veya temlik edebilir veya onları elden çıkarabilir. (Rent a car) Araç kiralama işleri yapabilir. ı) Yerli ve yabancı bankalardan veya kurumlardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir veya şirketin alacaklarını teminat altına almak veya teminat vermek için, ipotek rehin ve diğer teminatları ve ayni hakları ve sınırlı ayni hakları alabilir, verebilir, bunları fek edebilir, çözebilir, fekkini ve çözülmesini isteyebilir; j) Gayrımenkul alabilir ve satabilir, garantiler kabul edebilir, bunları devir ve ferağ edebilir veya şirketin amacını gerçekleştirmek için bina ve tesisler inşa ettirebilir veya kiralayabilir; k) Faaliyet alanına giren yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir; TURİZM 1. Yurt içi ve dışında turistik tesisler inşa etmek, a) Otel ve moteller, tatil köyleri b) Termal ve diğer sağlık tesisleri c) Restoran, kafeterya, gece kulübü ve diğer merkezleri, d) Sahil tesisleri ve diğer turistik tesisleri, e) Golf sahaları 2. Yukarıda adı geçen turistik tesisleri kiralamak, idare etmek, işletmek. 3. Turizm sahasında daha fazla ilerleyebilmek için yurt dışı ve yurt içi turizm organizasyonları ile ortaklık ve iş birliği yapmak. 4. Turistik tesisleri satın alma, devir alma ve kiralama ile gerektiğinde şirketin sahip olduklarını satma, devir veya kiraya verme 5. Seyahat acentesi hizmetleri, seyahat ve nakliye hizmetleri ve ilgili temsilcilik ve mümessillik hizmetleri 6. Bilcümle turistik sınai, ticari, malları mefruşat ve teçhizat malzemeleri, makinaları, eşyaları, içki, yiyecek maddesi ve bilcümle otelcilik işletmesi için gerekli emteayı ithal etmek, 7. Sınai mülkiyet haklarını lisans, ihtira beratları ve patentleri tescil ettirmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek 8. Şirketin işletmeleri ile ilgili personel yetiştirme ve örgütlerle işbirliği yapmak ve gerektiğinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Levent mah. Çayırçimen Sk. Emlak Konut A2 Blok Apt No:3/33 Beşiktaş