Balıkesir Gönen'de 3.6 milyon TL'ye satılık 89 arsa!

Balıkesir Gönen'de 3.6 milyon TL'ye satılık 89 arsa! Balıkesir Gönen'de 3.6 milyon TL'ye satılık 89 arsa!

Gönen Belediyesi, Gündoğan Mahallesi'ndeki 49, Hasanbey Mahallesi'ndeki 40 arsa olmak üzere toplam 89 arsayı ihale ile satıyor. İhale 12 Nisan'da yapılacak..Gönen Belediye Başkanlığı tarafından Gündoğan Mahallesi'ndeki 49, Hasanbey Mahallesi'ndeki 40 arsayı ihale ile satışa sunuyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 3 milyon 657 bin 22,55 TL olarak belirlendi. 

Arsaların satış ihalesi 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No: 2 Gönen/Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gönen Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 12.04.2018 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No: 2 Gönen/Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları 11.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GÖNEN BELEDİYESİ HASANBEY MAHALLESİ VE GÜNDOĞAN MAHALLESİ ARSA SATIŞ LİSTESİ