Balıkesir'de icradan 3.2 milyon TL'ye satılık bina!

Balıkesir'de icradan 3.2 milyon TL'ye satılık bina!

Balıkesir 1. İcra Dairesi Altıeylül'de bulunan arsayı ve üzerindeki karkas binayı satışa çıkardı. Söz konusu binanın arsanın satış bedeli 3 milyon 240 bin 793,34 TL olarak belirlendi.


Balıkesir 1. İcra Dairesi, Altıeylül'de Renault Akkaş Plaza'nın karşısında bulunan arsayı ve üzerindeki karkas binayı satışa çıkardı. Söz konusu binanın arsanın satış bedeli 3 milyon 240 bin 793,34 TL olarak belirlendi.


T.C. BALIKESİR 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2007/259 TLMT.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özelliklen : Balıkesir İL Altıeylül İlçe, 5289 Ada No, 16 Parsel No. Subay

mahallesinde kain olup plevne mah. güneyindedir Balıkesir  İzmir  karayolu cepheli Kay Süt fabrikası karşısında Carrefour binasına yaklaşık 100 m.Adliye binasına yaklaşık 500 m. dir. Birbirine komşu ve köşe parsel konumlarında imar arsası oldukları oto galerisi ve oto plazaların yoğun olduğu alt yapısı tam olan bir bölgede yer alıp arazi topografyası düz parsel şekli yamuktur.Üzerinde(mağaza ve kafetarya) 28/08/2001 tarih 20929 sayılı ticari amaçlı yapı ruhsatlı, bodrum üzeri zemin ve asma kattan oluşan betonarme karkas tarzda inşa edilmiş binanın bulunduğu yapı ruhsatına göre 4A sınıfında değerlendirilen binanın inşaat taban alanının 1.463m2 , zemin kat alanının 1.456,72m2 ,asma kat alanının 837 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 3.756,72 m2 civarındadır.Bodrum kat duvarları betonarme perde olup, sıvalı, tavanlarının ise sıvasız durumda bulunduğu tabanların kısmen karo seramik olarak kaplı olduğu . bina dış duvarlarının sıvalı ve badanalı, zemin kat iç cephesinin alçı düzenleme ve astar boyalı durumda oluğu , asma katlara ait tavanın asmolen döşeme ve taş köpük asma tavan olmak üzere, asma tavan imalatlarının parçalanmış ve dökülmüş kullanılamaz durumda bulunduğu, asma kat taban kaplamalarının bulunmadığı,zemin kat tavanının şeffaf,oval, polikarbon çatı kaplaması olarak yapılmış olduğu, dış cephe alüminyum doğrama kasalarının kısmen mevcut olup, kullanılamaz durumda yıpranmış ve hasar görmüş durumda olduğu, zemin kat taban kaplamasının yaklaşık 1/4 lük kısmının karo seramik ile kaplı bulunduğu kalan kısımların kaplamasının olmadığı şap beton imalath olduğu binanın altı boş elektrik borularının, ıslak hacimlere ait sıhhi tesisat imalatlarının bulunmadığı, bina etrafında tretuvarlar mevcutdur. Binada mevcut imalatların birçoğu yıpranmış durumdadır. 


Yüzölçümü : 2.458,67m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 29 nolu imar ıslah bölgesinde olup , ticaret alanında, emsal E=I hmax

9,50m. olmak üzere ön bahçe 5m., komşu mesafeler 3m., arka bahçe mesafesi H/2 olmak üzere yapılaşma müsadesi vardır.

Kıymeti : 3.240.793,34 TL(arsa ve yapı değeri, intifa hakkı değeri düşülmüştür.)

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın 1/4 hissesinde Hans Josef MULLERS adına kayıtlı olan intifa hakkı 06/02/2015 terkin edilmiş; ancak veraset intikal vergisi ilişiği kesilmedğinden beyanlar hanesinde gözükmektedir.Taşınmazın 1/4 hissesinde Hans Josef Müllers oğlu Uda Müllers lehine 19/08/2005 tarih 5158 yevmiye nolu intifa hakkı mevcuttur bu intifa hakkı taşınmazın muammen bedelinden düşülmüştür.Taşınmaz intifa hakkı ile satılacaktır. 

1.Satış Günü : 15/12/2015 günü 10:00- 10:10 arası

2. Satış Günü : 11/01/2016 günü 10:00- 10:10 arası

Satış Yeri : BALIKESİR 1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/259 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/10/2015