Kocaeli Gebze'de icradan 3.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli Gebze'de icradan 3.6 milyon TL'ye satılık arsa!Gebze 1. Satış Memurluğu, Kocaeli Gebze'de bulunan 3 bin 358 metrekare yüzölçümlü arsayı satışa çıkardı. İlçe merkezine yakın konumda olan arsanın toplam satış bedeli 3 milyon 694 bin 581 TL olarak belirlendi.


T.C. GEBZE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/4 SATIŞ


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


TAPU KAYDI: Kocaeli, Gebze, Muallimköy Mah. 428 ada. 6 parsel. 

ÖZELLİKLERİ: Parsel boş olup üzerinde ekonomik değeri olmayan bitkiler mevcuttur. Etrafında fabrika türü yapılaşmalar mevcut olup 2 kadastral yola cephesi bulunan köşe parseldir, ilçe merkezine yakın konumda ve ulaşım kolaylığı vardır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanır, parsel düzgün geometriye sahip ve eğimi çok azdır.

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.358,71 m2 arsa vasıflı taşınmaz 

İMAR DURUMU: 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planında organize sanayi bölgesinde kalır. Bu alanda OSB Kanunu ve yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KIYMETİ: 3.694.581,00.-TL

ELEKTRONİK HESAP NO: Gebze Vakıflar Bankas Şubesi TR540001500158007302989193 KDV ORANI: %18

KAYDINDAKİ ŞERHLER: Dosyasından incelenebilir.

1.Satış Günü: 05/09/2016 günü 14:15-14:30 arası

2.Satış Günü: 03/10/2016 günü 14:15-14:30 arası

SATIŞ YERİ: Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 


SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.