Balipek İnşaat Dekorasyon Elektrik Mekanik ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balipek İnşaat Dekorasyon Elektrik Mekanik ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balipek İnşaat Dekorasyon Elektrik Mekanik ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hakan İpek ve Tuncay Bali tarafından kuruldu.


Balipek İnşaat Dekorasyon Elektrik Mekanik ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hakan İpek ve Tuncay Bali tarafından kuruldu.


Balipek İnşaat Dekorasyon Elektrik Mekanik ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:

1. Yurt dışında inşaat , alt yapı ve sosyal hizmet işleri yapmak. Bu işlerle ilgili taşeronluk, komisyonculuk yapmak ve yaptırmak. 2. İster şirketin kendi malı olan, isterse üçüncü şahıslara ve tüzel kişilere ait olan gayrı menkuller üzerine her türlü inşaat, toplu konut, prefabrik binalar inşa etmek ve bunlarla ilgili ifraz işlerini yapmak kat karşılığı inşaat yapmak, yaptırmak taahhütte bulunmak . 3. Her türlü kereste sunta vb orman ürünlerinden üretilmiş ve plastikten mamul inşaat malzemeleri, kum, çakıl, çimento, demir, kireç, fayans vb inşaat malzemelerinin gerekli durumlarda imalatını yapmak. Satış için Show roomlar açmak. 4. Hazır beton, hazır harç, betondan mamul madde yapımı ve satışı için Gerekli makine parkını kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak. 5. Şirket faaliyetini sürdürebilmesi için her türlü resmi , tüzel kişiler ve vakıflar bünye-sinde ihalelere katılabilir. 6. Yurt içi ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar sergi toplantı ve tanıtım çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir. Kişi ve kişiler için gayri menkul organizasyon işleri yapar . 7. Şirket yol, köprü, baraj, liman, fabrika, apartman, katlı garaj, plaza, hastane, toplu ve sosyal konut, alt yapı her türlü inşaat ve taahhüt işleri , turistik tesis, otel, motel sanayi tesisleri ve meskenlerin inşaatını yapmak, yaptırmak Bu inşaatlarla ilgili etüt proje araştırma, fizibilite mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak. 8. Bilumum özel ve resmi inşaat işleri, dekorasyon, taşeronluk ihalelere katılma ve komisyonculuğu her türlü gayrimenkul, emlak, bina,ev, arsa, arazi, alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. 9. Yurt içinde ve dışında her türlü bina, tesis,alt yapı, tarihi eser, bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapmak ve yaptırmak. 10. Her nevü yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izalasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum,çakıl,mıcır,çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portati ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak,kiraya vermek ve satmak. 11. Her tür elektrik tesisatları döşemek ve taahhütlere iştirak etmek. 12. Her tür ve çeşit elektrik malzemelerinin, yedek parça ve aksamlarının, imalatını, alımını, satımını ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 13. Elektrik malzemeleri, elektrik kabloları, ışıklı reklam panoları, Bina ve Tesislerin dış cephe dekoratif aydınlatma üniteleri imalat ve montajı, elektrikli güç kaynakları, trafolar, regülatörler, ses ve musiki aletleri ve teferruatları, elektrikli aletler elektrikli tesisat ile ilgili otomatik kontrol cihazları sayaç, kablo, kablo kanalı, her türlü elektrikli tesisat kalıpları aydınlatma mamulleri, ampul flüoreans lambaları imalatı ithalatı, ihracatı pazarlaması ve ticaretini yapmak. 14. Her türlü elektrik ve tesisat projeleri çizmek veya çizdirmek bu konuyla ilgili açılmış olan ihalelere iştirak etmek. Her türlü elektronik elektrik eşyalar, buzdolabı, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, mutfak robotları, rondolar, fotoğraf makineleri, kameralar, televizyon, video, vcd player, dvd, kaset çalar, müzik setleri, ısıtıcı ve soğutucular, her türlü sesli ve görüntülü elektronik eşyalar, elektronik oyunlar, radyo , teyp, pikap, oyun bantları, teyp bantları ile plastik ahşap ve metalden mamul mutfak ve ev aletleri ve diğer elektrikli, elektronik, mekanik araç ve gereçlerin bilumum hesap makinaları, bilgisayar, telefaks, teleks cihazları, kablolu veya kablosuz telefonlar, cep telefonları, telefon santralı, portatif telefonlar, çağrı cihazları, elektronik aletler, televizyonlar, radyolar, alıcı ve verici cihazlar, televizyon ve bilgisayar oyunları, elektronik ölçü aletleri, kontrol aletleri, elektronik optik okuyucular, elektronik haberleşme cihazları, kod okuyucuları, fotokopi makinelerinin gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak kaydı ile ithalatı, ihracatı, pazarlaması, mümessilliği ve ticaretini yapmak. 15. Türkiye Sınırları içinde ve yabancı ülkelerde her türlü elektrik, elektronik, mekanik ve elektromekanik malzemelerini, bunların aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret, pazarlamasını, montaj ve servis hizmetlerini yapabilir. 16. Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 17. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 18. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:  Telsizler Mah. Galata Deresi Cad. No:74 B Kağıthane