20 / 08 / 2022

Barbaroslar Grup İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Barbaroslar Grup İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi bugün Ataköy'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Taner Barbaros tarafından kuruldu.Barbaroslar Grup İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi bugün Ataköy'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Taner Barbaros tarafından kuruldu.

Barbaroslar Grup İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut ve apartmanlar, iş hanları, fabrikalar, yollar, hava limanları, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü çatı, dış cephe, iç ve dış dekorasyon ve tadilat işleri yapmak. 10. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 14. Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak, müteahhitlik, danışmanlık yapmak. 15. Her türlü inşaat işini taşerona verebilir, taşeronluk yapabilir. 16. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 17. Yurt içi ve yurt dışında tesisat, elektrik, hafriyat ve benzeri her türlü inşaat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 18. Her türlü inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, mermer, pvc, izolasyon malzemesi, kapı, vitrifiye ve ankastre vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 19. Her türlü motorlu taşıt ve iş makinelerinin ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Her türlü otomobil ve motorlu araçların tamiri bakımı onarımı lastik, akü ve her türlü yedek parça ve aksesuarlarının alım ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Lokanta, Kafe, restoran ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan mekanlar işletmek. 21. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Gayrimenkul almak, satmak, pazarlamak, aracılık etmek, komisyonculuk yapmak, başkası namına alıp, satmak. 22. Kimya sanayi konusunda (Temizlik, eczacılık, tekstil, tarım, gıda, lastik ve bilumum sektörlerde) her türlü sınai ve zirai hammadde, yarı mamul, mamul ve nihai tüketim malzemesinin imalatı, ticareti, komisyoncuğu, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, verebilir, fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı, teminatsız her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.