15 / 08 / 2022

Başakşehir Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi, Millet Bahçesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10.04.2019 tarihli ve E.85458 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Ziyagökalp Mahallesi’nde E=0.03, Yençok=6.50m yapılanma koşullu “Açık ve Yeşil Alanlar (Millet Bahçesi)” kullanımı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 10.04.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın