Halkalı Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıda!

Halkalı Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıda! Halkalı Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Millet Bahçesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10.04.2019 tarihli ve E.84188 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Millet Bahçesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 10.04.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.
 

İmar planı için tıklayın