30 / 03 / 2023

Başakşehir'de 13.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Başakşehir'de 13.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Küçükçekmece 3. Satış Memurluğu Başakşehir'de yer alan arsayı 13 milyon 689 bin TL bedelle satışa çıkardı.Küçükçekmece 3. Satış Memurluğu Başakşehir'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 13 milyon 689 bin TL olarak belirlendi.


T.C.KÜÇÜKÇEKMECE3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul ili Başakşehir ilçesi Şamlar mahallesi Kurukavak mevkii 123 ada 6parsel sayılı6.844.50 m2 alanlı arsanıntamamıdır. Bilirkişi raporuna göre; Satışa konu olan taşınmaz ; İstanbuliliBaşakşehir ilçesi Şamlar Mah İstiklal Cad Uçurtma sok No:1adresinde mevcut tapunun123 ada 6 parsel sayılı6.844.50m2alanlı arsaüzerinde herhangi bir takaitin olmadığı boş arsa olduğu dosyasında bulunan ve Başakşehir İmar ve planlama müdürlüğü tarafından tanzim edilen imar durumuna göre 13.02.2008 onay tarihli Kayabaşı Kentsel Gelişme alanı revizyon uygulama alanı imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup TAKS :0,25 ,KAKS :0,75 olmak üzere plan notu ve yönetmelikşartlarında yapılaşmaya haiz olduğu dosyasında bulunan imar durumundan anlaşılmıştır.Satışakonu olan parsel Şamlar mahallesinde mevcut olup çevresinde 3 katlı 4 katlı , B.A.K. yapıların mevcut olduğuBaşakşehir TOKİ, evlerinin yakınında , Olimpiyat stadına yakınolduğuayrıca belediyenin tüm hizmetlerinden her türlü alt ve üst yapıların tamamlanmış olduğu toplu taşıma ve ulaşım sistemine yakın olduğutespit edilmiştir.
Adresi : Şamlar Mah İstiklal Cad Uçurtma Sok No:1 Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 6.844,5 m2
İmar Durumu : İstanbul İli Başakşehir ilçesi Şamlar Köyü 123 ada 6 parsele ait imar durumunda 1/1000 ölçekli 13.02.2008 onay tarihli Kayabaşı Kentsel Gelişme alanı revizyon uygulama alanı imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup TAKS :0,25 ,KAKS :0,75 olmak üzere plan notu ve yönetmelikşartlarında yapılaşmaya haiz olduğu dosyasında bulunan imar durumundan anlaşılmıştır.
Kıymeti : 13.689.000,00 TL- KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 41. Madde çalışmaları vardır.
14/07/1999 T. 4150 Yev.
Rezerv Yapı Alanında Kalmıştır. 13/05/2013 tarih 7064 Yev.
1. Satış Günü : 16/09/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 14/10/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Başakşehir de 13.7 milyon TL ye satılık arsa!
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Geri Dön