Başarır Uluslararası Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Başarır Uluslararası Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fahrettin Başarır tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Pendik, Çamlık Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde kuruldu.Başarır Uluslararası Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fahrettin Başarır tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Pendik, Çamlık Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde kuruldu. 


Başarır Uluslararası Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2)  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak 9) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları,deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 13) Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı, Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı,saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali,ihracı. 14) Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak,Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 15) Can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar. 16) Şirket amacı ile ilgili olarak komisyon,müşavirlik, danışmanlık, iç ve dış mümessillik yapmak, 17) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun,orta ve kısa vadeli istikrazla akdetmek ve emsal ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, tahsilat üzerinden avans kredilerive benzeri kredileri temin etmek, hisse senetlerini, tahvilat ve menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydı ile alıp satmak, 18-) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için konusu ile ilgili mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 19-) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hukmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde       bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, onların hisse senetlerini ve tahvillerini ve diğer menkul   değerlerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat   olarak göstermek, 20-) Gerek yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerek sonradan çıkartılan kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlülük hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, 21-) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilimum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak teşvik tedbirlerinden yararlanmak, 22-) Konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma,geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunma.


Başarır Uluslararası Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Çamlık Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, Helenium Garden Sitesi 9A A Blok 72