Başkaşehir'in müteahhiti Yapı Endüstrisi'nden TOKİ açıklaması

Başkaşehir'in müteahhiti Yapı Endüstrisi'nden TOKİ açıklaması

Yapı Endüstrisi basında yer alan haberler üzerine yaptığı açıklamada TOKİ'yi suçladı!


Yapı Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Süha Yılmaz'ın imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Kaynak Geliştirme Uygulamaları kapsamında Yapı Endüstrisi olarak 13 Nisan 2007 tarihinde devraldığımız Başkaşehir projesi, üzüntüyle belirtmek zorundayız ki 14 Mayıs 2008 tarihinde  TOKİ  tarafından feshedilmiştir.

1. Projenin TOKİ tarafından bildirilen feshedilme gerekçesi sizin yazınızca manşet yaptığınız gibi "Banker Müteahhit Modeli Tutmadı para iade ediliyor" değildir.

Feshedilme gerekçesi işin yüzde 77 seviyesine gelmemesidir. İş yüzde 77 seviyesine gelmemiştir. Çünkü Yapı Endüstrisi işi 13 Nisan 2007 tarihinde başka bir müteahhit firmadan devralmıştır. Devraldığı iş, yüzde 0 seviyesinde ve inşaat ruhsatı alınmamıştır. Yani proje hiç başlamamıştır. Yapı Endüstrisi 9 Ağustos 2007 tarihinde inşaat ruhsatını almış, inşaata ancak bu tarihten sonra  başlamıştır. 

"İnşaata başlayamama" gibi bir durum söz konusu değildir. İnşaata başlanmıştır ancak aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı inşaat ne yazık ki istenen seviyeye gelememiştir. 

2. Yapı Endüstrisi proje feshedildiği tarihe kadar devraldığı müteahhidin yükümlülüklerini de üzerine alarak TOKİ'ye 7 milyon 613 bin 136 YTL ödeme yapmıştır ve şu ana kadar da TOKİ'den 1 YTL dahi almamıştır. Son yaptığımız 6 milyon YTL hakediş TOKİ tarafından ödenmemiştir.

3. Firmamızın TOKİ'ye yapmış olduğu iş süre uzatımı talepleri cevapsız bırakılmıştır.

4. TOKİ'nin konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerimiz için vermesi gereken vekaletname çok geç tarafımıza gönderilmiş ve bu vekaletnamede TOKİ tarafından yanlış düzenlendiği için müşterilerimize konut kredisi kullandırılamamıştır.

5. Firmamızın TOKİ'ye vermiş olduğu 10 milyon 500 bin YTL teminat mektubu TOKİ tarafından irat kaydedilmiştir.

6. Yüzde 25 faiz iade garantisi verilerek yapılan satışlar için TOKİ'den onay alınmış ve proje tanıtımı olarak kısa bir süre ve sınırlı sayıda müşteri için uygulanmıştır. Yazınızda belirttiğiniz gibi projeden 500 daire satılmamış, 268 daire satılmış ve bunların tamamına da yüzde 25 faiz iade garantisi verilmemiştir. Bu kampanyadan yararlanan müşteri sayımız 53 kişidir. Proje yürütülememiş değil, TOKİ tarafından yukarıda bahsedilen sebeple feshedilmiştir ve TOKİ paraları iade etmektedir. Burada bir banker faciası benzetmesi yanlıştır. Çünkü ev alanların paraları, TOKİ ve firmamız tarafından ödenmektedir.

Firmamız bu kadar maddi zararda iken, bu müşterilere hiçbir şekilde yansımamıştır. Bundan sonraki süreç TOKİ ve Yapı Endüstrisi arasında hukuki süreç olacaktır. Bu hiçbir şekilde müşterilerimize yansımamıştır, yansımayacaktır.

Yapı Endüstrisi bugüne kadar 1.500'ün üzerinde ev yaparak hak sahiplerine  teslim etmiştir. Bizim irademiz dışında gelişen olaylardan kaynaklı olsa da hak sahiplerine verdiğimiz sözleri tutamamaktan ve dairelerini teslim edememekten derin üzüntü duymaktayız. Bu konuda projeden daire alan hak sahipleri de bilgilendirilmiş olup, TOKİ'den haklarını talep edebilmeleri için gerekli bilgi akışı kendilerine sağlanmıştır. "