Batıçim ve Batısöke Çimento'dan hisseleri kayıt altına alma uyarısı!

Batıçim ve Batısöke Çimento'dan hisseleri kayıt altına alma uyarısı!

Batıçim Batı Anadolu Çimento ve Batısöke Söke Çimento, ortaklarının 13 Şubat 2012 tarihine kadar hisselerini kayıt altına almalarını istedi


Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii ve Batısöke Söke Çimento Sanayii, ortaklarına yaptıkları bir duyuru ile 13 Şubat 2012 tarihine kadar hisselerini kayıt altına almadıkları takdirde haklarını kaybedeceklerini ilan etti.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii ve Batısöke Söke Çimento Sanayii tarafından yapılan duyurular ayrı ayrı şöyle:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ORTAKLARI'NA DUYURU
Kaydileştirilmeyen Hisse Sahipleri Tüm Haklarını 31 Aralık 2012'de kaybedeceklerdir.
13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren bu hisselerden doğan tüm haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu nedenle, fiziki olarak ellerinde bulunan ve henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin, haklarının kaybolmaması için en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere şirketimizin. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki temsilini ve tüm yükümlülüklerini takip eden anlaşmalı aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri yeterli olacaktır.

İş bu duyuru pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında işlem yapmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.
Şirketin hisse senedi sahiplerine saygıyla duyurulur.
Bilgi: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. • Tel: 0212 3841010

 

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ORTAKLARİ'NA DUYURU
Kaydileştirilmeyen Hisse Sahipleri Tüm Haklarını 31 Aralık 2012'de Kaybedeceklerdir.
13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren bu hisselerden doğan tüm haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu nedenle, fiziki olarak ellerinde bulunan ye henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin, haklarının kaybolmaması için en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere şirketimizin. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki temsilini ve tüm yükümlülüklerini takip eden anlaşmalı aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri yeterli olacaktır.

İş bu duyuru pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında işlem yapmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyân ederiz.
Şirketin hisse senedi sahiplerine saygıyla duyurulur.
Bilgi: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. • Tel: 0212 3841010